Szlachetny materiał. Naturalna patyna cynku.

.

RHEINZINK jest dostępny w czterech liniach produktowych: PATINA LINE, PROTECT LINE, COLOR LINE oraz INTERIOR LINE

Blacha tytan-cynk RHEINZINK

RHEINZINK jest nazwą handlową tytan-cynku, produkowanego zgodnie z PN-EN 988. Elektrolitycznie rafinowany cynk o czystości 99.995% zgodnie z PN- EN 1179 jest podstawą stopu, który zawiera niewielkie lecz precyzyjnie określone ilości miedzi oraz tytanu.

W jednym ciągłym cyklu technologicznym surowiec jest topiony, odlewany i przy zachowaniu najwyższej jakości nawijany w rolki. Te kręgi blachy służą do dalszej obróbki jako materiał wyjściowy do produkcji wysokiej jakości elementów systemu rynnowego RHEINZINK, do produkcji elementów prefabrykowanych, do wykonania dachów i elewacji - włącznie z niezbędnymi obróbkami i profilami budowlanymi.

Zobacz RHEINZINK dostępny w trzech liniach produktowych: RHEINZINK-CLASSIC®, RHEINZINK-artCOLOR® oraz RHEINZINK-prePATINA®

Właściwości blachy tytan-cynk RHEINZINK

Właściwości materiału

 • Gęstość (ciężar właściwy): 7.2 g/cm3
 • Punkt topnienia: 418 °C
 • Granica rekrystalizacji: > 300 °C
 • Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K
 • Współczynnik rozszerzalności w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K
 • Elastyczność  ≥ 80,0000 N/mm²
 • Niemagnetyczny
 • Niepalny


W celu uzyskania dalszych informacji o właściwościach materiału prosimy o zapoznanie się poniżej z broszurą "QUALITY ZINC".

Stempel RHEINZINK widoczny na naszych produktach do odwadniania dachów jest istotnym znakiem potwierdzającym jakość

Oznakowanie produktu

Standardy europejskie wymagają oznakowania towaru przez producenta. Produkty RHEINZINK oznakowane są w następujący sposób.

 • Arkusze i rolki blachy RHEINZINK: ciągła kolorowy nadruk na spodzie metalu.
 • Rynny dachowe i rury spustowe: stemplowanie ciągłe stemplem tłocznym.
 • Akcesoria do odwadniania dachów: stempel tłoczony.
 • Palety z produktami do odwadniania dachów: naklejki na opakowaniu ze szczegółowymi danymi o produkcie.

 

Stempel RHEINZINK widoczny na naszych produktach do odwadniania dachów jest istotnym znakiem potwierdzającym jakość. System rynnowy RHEINZINK składa się bowiem z prawie 550 różnych części, dopasowanych do siebie pod względem wymiarów.

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 TUV “QUALITY ZINC”

Jakość

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • EN 16001:2009
 • TUV “QUALITY ZINC”

 

Długoletnie doświadczenie, w połączeniu z ciągłą gotowością do innowacji, prowadzą do produkcji wyjątkowej jakości materiału. Opatentowana linia odlewania i szerokopasmowego walcowania, ciągłe kontrole poszczególnych faz produkcji, wszystkich właściwości technologiczno-mechanicznych i tolerancji wymiarowych materiału, są gwarancją niezmiennie wysokiej jakości RHEINZINK.

Ta ponadprzeciętna staranność została potwierdzona przez TÜV - Rheinland/Berlin-Brandenburg nadaniem RHEINZINK znaku jakości „QUALITY ZINC”. Ta uznana niemiecka firma certyfikująca opracowała własną metodologię ustalania norm jakości dla cynku jako materiału budowlanego – znacznie wykraczające poza wymogi PN-EN. Katalog kryteriów jakości zawiera wszystkie dane związane z jakością materiału wsadowego oraz dopuszczalne tolerancje dla półproduktów (rolek i arkuszy).  Monitorowanie jakości przeprowadzane jest co dwa miesiące przez inspektora TÜV Rheinland, który kontroluje zakład bez zapowiedzi.

Inspekcja koncentruje się na kilkudziesięciu z ponad 160 kryteriów jakości wykraczających poza standard PN-EN, np. rozbieżność od dopuszczalnej grubości blach wynosi tylko ±0.020 mm, zmniejszono tolerancję rozbieżności w długości / szerokości do +2.0/-0 mm oraz zwiększono wymogi wobec wytrzymałości na obciążenia (Rp 0.2)

Odpowiedzialne zachowanie za środowisko jest udokumentowane przez wprowadzenie w RHENZINK systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004, testowanie i certyfikowanie produkcji wg wymogów TÜV Rheinland, a także przez wprowadzenie systemu zarządzania energią zgodnie z EN 16001. Naszą intencją jest, aby oszczędzać energię, chronić zasoby oraz minimalizować wpływ na środowisko naszych produktów w jak największym stopniu.

Deklaracja Środowiskowa ECO Product Declaration, kryteria zrównoważonego rozwoju według DGNB, LEED i BREEAM

Deklaracje produktowe

Deklaracja Zgodności EC / znak CE

Jako producent pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych, jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji zgodności naszych wyrobów ze standardami istniejących zharmonizowanych norm EN. Deklaracja ta dotyczy nie tylko naszych paneli na rąbek lecz także systemu łusek i listew. Produkty te są skategoryzowane jako „zgodne z przeznaczeniem” w ujęciu §5, Niemieckiej Ustawy o Produktach Budowlanych. Oznakowanie CE jest zawarte w dokumentach przewozowych.

Nasza Deklaracja zgodności jest dostępna na życzenie.

Regulacja REACH EC/1907/2006

W Europie wszystkie substancje produkowane w ilości przekraczającej > 1 t/rocznie muszą być zarejestrowane zgodnie z dyrektywą REACH EC/1907/2006. Co więcej, Art. 33 dyrektywy stanowi, iż producenci towarów zawierających tak zwane substancje wysokiego ryzyka (SVHC) w rozumieniu Art. 57 ff. / Załącznik XIV do dyrektywy w koncentracji > 0.1% są zobowiązani powiadomić klientów o tym fakcie oraz dostarczyć im informacje o bezpiecznym użytkowaniu takich produktów.

Dla produktów RHEINZINK oznacza to, iż:

 • Produkty RHEINZINK nie podlegają obowiązkowi rejestracji ponieważ nie są substancjami, lecz produktami.
 • Nasi dostawcy surowców dokonali właściwej rejestracji zgodnie z dyrektywą REACH.
 • Ponieważ produkty RHEINZINK nie zawierają substancji wysokiego ryzyka w koncentracjach > 0.1%, ich rejestracja nie jest konieczna.

Deklaracja Środowiskowa Produktu zgodnie z ISO 14025, Typ III - ECO Product Declaration

Certyfikacja budynków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju zyskuje obecnie Światowe znaczenie. W celu dokonania oceny wpływu rozwiązań na środowisko różne systemy certyfikacyjne takie jak DGNB, LEED czy BREEAM wykorzystują potwierdzone dane o produktach pozyskane z deklaracji lub ogólno dostępnych baz danych. RHEINZINK czyni to poprzez przedstawianie planistom i architektom przejrzystych i rzeczywistych danych oceny cyklu życia swoich produktów zbieranych już od lat 90-tych. Te dane mają potwierdzenie w deklaracji EPD zgodnej z ISO 14025, Typ III oraz PN-EN 15804 dla naszych produktów linii: RHEINZINK-CLASSIC® oraz RHEINZINK-prePATINA®

Dowiedz się więcej o przyjaznej dla środowiska charakterystyce produktów RHEINZINK.

Wymagania QUALITY ZINK i certyfikat jakości wg LEED, BREEAM, C2C, IGEF
Zaznacz do pobrania. Aby tylko obejrzeć - kliknij w nazwę pliku dodatkowo zamawiam pocztą Rozmiar Typ Język Zmiana
Zaznacz wszystko Zaznacz wszystko
  
QUALITY ZINC (podwyższone standardy jakości wg TÜV)
588 KB PDF Polski 24.08.18
  
Certyfikat jakości
423 KB PDF Polski 28.09.12


Certyfikaty ISO
Zaznacz do pobrania. Aby tylko obejrzeć - kliknij w nazwę pliku dodatkowo zamawiam pocztą Rozmiar Typ Język Zmiana
Zaznacz wszystko Zaznacz wszystko
  
ISO 50001:2011 semi-finished and finished products from RHEINZINK
376 KB PDF English 29.01.18


Deklaracje Środowiskowe Produktu EPD zgodnie z ISO 14025, Typ III oraz PN-EN 15804
Zaznacz do pobrania. Aby tylko obejrzeć - kliknij w nazwę pliku dodatkowo zamawiam pocztą Rozmiar Typ Język Zmiana
Zaznacz wszystko Zaznacz wszystko
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18


Certyfikaty ECO, BREEAM, C2C, IGEF
Zaznacz do pobrania. Aby tylko obejrzeć - kliknij w nazwę pliku dodatkowo zamawiam pocztą Rozmiar Typ Język Zmiana
Zaznacz wszystko Zaznacz wszystko
  
IBU Certificate
836 KB PDF English 19.10.15
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
682 KB PDF English 26.08.19
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
681 KB PDF English 26.08.19
  
IGEF Certificate 2018
1 MB PDF English 29.10.19


RHEINZINK worldwide

Kontakt telefoniczny:
+48 (22) 789 91 91