Blacha tytan-cynk RHEINZINK - Nasze zalecenia

Aby pracować z RHEINZINK i osiągnąc zamierzony efekt przygotowaliśy dla Państwa zalecenia dotyczące obróbki, czyszczenia, transportu i magazynowania blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK. Bardziej szczegółowe informacje otrzymacie Państwo kontaktując się z Działem Technicznym pod tel. +48 22 789 91 91

Przechowywanie i transport blachy tytan-cynk RHEINZINK

Przechowywanie i transport

Produkty RHEINZINK należy zawsze przechowywać i transportować w suchych oraz wentylowanych warunkach. Należy unikać transportu materiałów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności w przypadku zmiennej pogody. Osoba zarządzająca budową winna przygotować oraz udostępnić suche i wentylowane miejsce na przechowanie materiałów.

W przypadku niestosowania się do tych reguł, należy liczyć się z powstawaniem wodorotlenku cynku – białej korozji. Ponadto należy unikać:

• nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania
• powstawania punktu rosy na okryciu
• magazynowania na wilgotnym gruncie
• transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach
• zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu (w celu uniknięcia otarć)

Pakowanie fabryczne rolek tytan-cynku

Pakowanie fabryczne

Od stycznia 2017 roku RHEINZINK wprowadza zmiany w fabrycznym opakowaniu, w którym:

 • Rolki są częściowo owinięte podczas produkcji przezroczystą folią stretch i układane po osiem sztuk na jednej palecie.
 • Solidna okładka z tektury zapewnia odpowiednie zabezpieczenie rolek od góry oraz ich wentylacje
Czyszczenie blachy tytan-cynk w przypadku zabrudzeń

Czyszczenie powierzchni blachy RHEINZINK prePATINA

RHEINZINK jest materiałem naturalnym, który nie jest powlekany, ani w żaden inny sposób konserwowany. Wystawiony na wpływy atmosferyczne jest bardzo trwały. Powierzchnia cynku reaguje najpierw z tlenem z powietrza, co skutkuje wytworzeniem się tlenku cynku. Poprzez oddziaływanie wody (deszcz, wilgoć) tworzy się potem wodorotlenek cynku, który poprzez reakcję z dwutlenkiem węgla, z powietrza, przekształca się w szczelną, mocno związaną i nieprzepuszczalną dla wody, warstwę kryjącą z zasadowego węglanu cynku - patynę. Ta warstwa ochronna odpowiada za wysoką odporność cynku na korozję. Poprzez tworzenie się naturalnej patyny uzyskuje się nie tylko trwały efekt ochrony, ale również, poprzez naturalne starzenie się i kontakt z deszczówką, efekt ciągłego samooczyszczania się powierzchni blachy.

Zabrudzenie może wystąpić podczas procesu budowlanego, np. w wyniku osiadania pyłu lub odcisków palców. Możliwe jest również zanieczyszczenie ptasimi odchodami lub czynnikami zewnętrznymi, dlatego opracowaliśmy szereg zaleceń dotyczących czyszczenia produktów z serii RHEINZINK prePATINA – w tym celu prosimy o kontakt z Biurem pod tel. +48 22 789 91 91 lub Doradcami Technicznymi RHEINZINK.

Ochrona powierzchni blachy tytan-cynk RHEINZINK

Foliowanie i ochrona powierzchni blachy tytan-cynk

W celu ochronny materiału podczas montażu, transportu i składowania (także przed negatywnym wpływem materiałów budowlanych podczas fazy budowy) stosuje się foliowanie elementów przeznaczonych na elewacje.
Ta jednostronnie przylepna folia nanoszona jest maszynowo podczas procesu produkcji i należy ją, po zamontowaniu elementu, usunąć na koniec dnia pracy.

Kontakt blachy tytan-cynk RHEINZINK z innymi materiałami i metalami

Kontakt z innymi materiałami

Wzajemne oddziaływanie materiału RHEINZINK z innymi metalami lub materiałami budowlanymi.

Brak szkodliwości:Nie zaleca się:
 • Aluminium, gołowalcowane lub powlekane
 • Ołów
 • Stal nierdzewna (możliwość powstawania zacieków rdzy na niechronionych miejscach cięć)
 • Miedź
 • Niechroniony gont bitumiczny oraz papa bez warstwy żwiru (korozja bitumiczna)
 • Membrany PVC (emisja kwasów)


Wpływ innych materiałów

 • Materiały mineralne takie jak węglan wapnia, cement, gips działają korozyjnie na metale w wilgotnych warunkach.
 • Należy oddzielić obróbki blacharskie RHEINZINK od takich materiałów budowlanych odpowiednią warstwą ochronną postępując zgodnie z instrukcją lub sięgając po opinie Doradcy Technicznego RHEINZINK
 • Użycie soli do odladzania chodników może powodować korozję blachy.
 • Produkty używane do czyszczenia cegły klinkierowej także mogą powodować korozję blachy


Wpływ systemów ogrzewania zasilanych olejem

Tak jak w przypadku wszystkich jasnych materiałów dachowych możliwe jest powstawanie odbarwień wynikających z osadzania się substancji powstających w wyniku spalania paliwa. Olej opałowy zawiera niewielkie ilości niepalnej sadzy oraz siarki, obecne są często również związki żelaza. Powstający osad nie ma wpływu na trwałość materiału.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie obróbki, przechowywania i czyszczenia materiału RHEINZINK otrzymacie Państwo kontaktując się z Działem Technicznym pod tel. +48 22 789 91 91RHEINZINK worldwide

Kontakt telefoniczny:
+48 (22) 789 91 91