Katalog Nakładów Rzeczowych "KNR-45 - System odwodnienia dachu i obróki blacharskie z blachy tytan-cynk"

Katalog Nakładów Rzeczowych "KNR K-45 - System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK" jest oparty o aktualne Normy, wytyczne branżowe i wieloletnie doświadczenie blacharzy w Polsce.

Katalog Nakładów Rzeczowych "KNR K-45 - System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK" jest oparty o aktualne Normy, wytyczne branżowe i wieloletnie doświadczenie blacharzy w Polsce. Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót odwodnieniowych dachu wraz z obróbkami w  budownictwie  ogólnym  z  wykorzystaniem  blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK.

Katalog stanowi podstawę do sporządzania części rzeczowej  kosztorysów  szczegółowych  na  roboty związane z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem z wykorzystaniem blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK i może być wykorzystany do:

  −  planowania, rozliczania i kontroli zużycia materiałów,
  −  planowania, rozliczania i kontroli nakładów robocizny

 

Katalog podzielony jest na część ogólną, założenia ogólne i szczegółowe oraz tablice nakładów norm kosztorysowych.
Założenia ogólne i szczegółowe zawierają:

  • warunki techniczne wykonania i odbioru robót,
  • założenia kalkulacyjne, wyjaśnienia uzupełniające do kosztorysowania robót,
  • zasady przedmiarowania

Nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania poszczególnych robót objętych katalogiem zawarte są w ponumerowanych tablicach.

Nad  tablicami  nakładów  podano  tytuł  tablicy  oraz wyszczególnienie robót zawierające opisy podstawowych  czynności  występujących  przy  wykonywaniu normowanych robót nie wymienionych w założeniach ogólnych i szczegółowych.

Nad każdą z tablic podano wielkości i oznaczenia jednostek miary elementów lub robót, dla których ustalone zostały nakłady rzeczowe.

Katalog KNR-45 jest bezpłatny i jest do pobrania w wersji elektronicznej poniżej.

Pobierz materiały pomocnicze
Zaznacz do pobrania. Aby tylko obejrzeć - kliknij w nazwę pliku dodatkowo zamawiam pocztą Rozmiar Typ Język Zmiana
Zaznacz wszystko Zaznacz wszystko
  
KNR-45 Katalog Nakładów Rzeczowych
906 KB PDF Polski 20.07.12


RHEINZINK worldwide

Kontakt telefoniczny:
+48 (22) 789 91 91