Rozwój ekologiczny

Cynk jest ekologicznym materiałem o wysokim stopniu recyklingu.

Cynk. Naturalny pierwiastek życia.

Cynk jest jednym z dziesięciu głównych elementów znajdujących się w skorupie ziemskiej. Cynk jest drugim głównym mikroelementem po żelazie odgrywającym ważną rolę w wielu funkcjach fizjologicznych i biochemicznych. To właśnie ten mikroelement reguluje układ hormonalny, stabilizuje komórki wewnętrzne, wpływa na wzrost i odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, funkcji wzroku, wygladu skóry, gojeniu się ran czy ogólnie układu odpornościowego człowieka.

Zrównoważone zasoby

Ruda cynku, ta wydobywana spod ziemi, jest dostępna w dużej skali na całym świecie - zarówno w aspekcie geologicznym jak i geograficznym. Obecnie najważniejsze złoża górnicze rudy znajdują się w Australii, Kanadzie i Peru. Również ważnymi producentami rud cynku są Chiny, Japonia, Meksyk, Zair i niektóre kraje europejskie.

W badaniu "Kluczowe surowce dla UE" przeprowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej w 2010 roku i zaktualizowanym w 2014 podaje się: „Cynk jest jednym z najważniejszych surowców. W chwili obecnej oprócz obecnych 250 milionów ton cynku w złożach, które mogą być wydobyte w każdej chwili, kolejne 1,9 mld ton cynku znajduje się w depozytach” (źródło: United States Geological Survey - USGS 2011). W zależności od zapotrzebowania na cynk, co z kolei wpływa na ceny cynku, te depozyty są otwarte i znajdują się w ciągłym obrocie.

Cynk - jako metal w ogóle - nie jest "zużywany", lecz „ciągle znajduje się w użyciu". Oznacza to, że cynk z większości zastosowań jest zbierany jako złom i przetapiany ponownie po etapie eksploatacji bez utraty swojej jakości. Recykling produktów zawierających cynk jest więc dodatkowym sposobem oszczędzania naturalnych zasobów cynku. Zakres recyklingu cynku i stopień jego odzyskania zwiększa się corocznie - co odpowiada wzrostowi produkcji cynku oraz postępowi w technologii recyklingu.

Dalsze informacje na temat efektywnego wykorzystania zasobów cynku można znaleźć pod adresem: www.zinc.org/sustainability-learning-annex/

Naturalna i nie wymagająca czyszczenia powierzchnia

Produkty linii RHEINZINK-CLASSIC oraz RHEINZINK-prePATINA mają naturalną powierzchnię trwałej patyny - w związku z tym nie wymaga konserwacji oraz regularnego czyszczenia.

Samoregenerujące właściwości szaro-niebieskiej lub grafitowej patyny są szczególną zaletą RHEINZINK, gdyż wszelkie zadrapania lub rysy na powierzchni patyny powstałe w wyniku montażu lub eksploatacji stają się  niewidoczne po czasie.

Długa żywotność

Cynk w skali przemysłowej był używany w projektach słynnego architekta Carla Friedricha Schinkla już w 19 wieku. Budynki, które nie padły ofiarą zniszczenia ostatniej wojny światowej, zaprojektowane przez Schinkla (1781-1841) są po wielu latach odnawiane. Już sam ten fakt wskazuje na trwałość dachów, elewacji, obróbek blacharskich i odwodnień z użyciem cynku, jako idealnego materiału do ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Patyna występująca na powierzchni tej blachy odpowiada za ochronę przed korozją i za trwałość materiału. Jej nierozpuszczalna w wodzie warstwa, pod wpływem erozji (naturalnej i czynników działających przez wpływ otoczenia), odnawia się tworząc nową warstwę patyny.

Ze względu na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w ciągu ostatnich dziesięcioleci szybkość korozji, która jest także uzależniona od lokalizacji, położenia budynku oraz nachylenia powierzchni / połaci znacznie się zmniejszyła. Dla klimatu w Europie Centralnej jej wartość wynosi 3,0g/(m²•a) odpowiednio 0,4 μm, co można przyjąć jako średnią szybkość korozji rocznie. Według najnowszych badań tę wartość należy uznać raczej za zawyżoną niż zbyt niską.
 
Jeśli szybkość korozji jest rozpatrywana w kontekście tzw utraty na grubości (np 0,35 mm przy blasze gr. 0,7 mm), to jej długość życia wynosi statystycznie kilkaset lat. Stwierdzenie to stanowi jedynie teoretyczną długość życia. W przypadku innych czynników, takich jak np. uwzględnienie aspektów produkcyjnych, można założyć realistyczną długość życia dla pokryć dachowych RHEINZINK około 100 do 120 lat. Właściwe planowanie i bezbłędna produkcja są niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionej długości życia.

Poniższe  instytucje i organy certyfikujące potwierdzają trwałość naszego materiału:

  • Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego: cynk jako pokrycie dachowe ma minimalną długość życia 50 lat (Źródło: Tabela "The service live of building elements for the life-cycle analysis based on the Assessment System for Sustainable Building for Federal Buildings")
  • Brytyjska jednostka certyfikująca BRE (Building Research Establishment Ltd.) szacuje długość życia dla RHEINZINK minimum 80 lat - w kontekście oceny jego cyklu życia.
  • Instytut TNO (Built Environment and Geosciences), Breda, Holandia zakłada żywotność dla rynien i rur spustowych na minimum 75 lat.

100% zdolność do recyklingu

Recykling odgrywa ważną rolę w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Proces rozbiórki należy do cyklu życia budynku i należy go rozpatrywać oddzielnie. Główne cele recyklingu to ochrona zasobów naturalnych oraz unikanie znacznej ilości odpadów. Doskonała zdolność do recyklingu gwarantuje częściom budynku ponowne ich wykorzystanie w naturalnym cyklu energetycznym i materiałowym. Dlatego powinny być wykorzystywane tylko te materiały budowlane, które mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Zasadniczo produkty RHEINZINK są wiecznie. W przypadku remontu lub demontażu po długim okresie eksploatacji ich złomowanie i bezproblemowe przetopienie jest jak najbardziej możliwe. Wszystkie produkty linii PATINA LINE w 100% poddają się recyklingowi - bez dodatkowych zabiegów - usuwania powłok lub oddzielania materiałów kompozytowych. Złom powstający w wyniku produkcji RHEINZINK zostaje przetopiony i ponownie użyty w nowych produktach. W Niemczech stopa recyklingu dla cynku budowlanego wynosi obecnie więcej niż 95% - w związku z tym w budownictwie prawie nic, co z cynku, się nie gubi. Dziś, dzięki wysokiej stopie recyklingu prawie jedna trzecia produkowanego materiału składa się z materiału pochodzącego z recyklingu – jedyną barierą jest sama trwałość wyrobów cynkowych.

Zużycie energii do recyklingu RHEINZINK wynosi obecnie tylko 5% zawartości energii pierwotnej. Oznacza to, że 95% energii może być zaoszczędzono w stosunku do produkcji cynku w wariancie podstawowym (z rudy cynku). Biorąc pod uwagę inny aspekt ekonomiczny, w którym wartość złomu wynosi aż 60% wartości wysokiej jakości cynku jako surowca, decyzja o wyborze tego naturalnego materiału jest również niezwykle naturalna.

Niskie zużycie energii pierwotnej

Dzięki niskiej temperaturze topnienia (w porównaniu z innymi metalami) podczas produkcji wynoszącej ok. 520° i stopniu recyklingu produkty RHEINZINK mają niską zawartość energii pierwotnej. Można je łatwo porównać z innymi metalami lub materiałami budowlanymi, takimi jak pokrycia dachowe z blachy powlekanej lub tradycyjne dachy z dachówki.
 
Zobacz nasze deklaracje środowiskowe produktu.

Deklaracje i Certyfikaty na blache tytan-cynk RHEINZINK

Właściwości ekologiczne RHEINZINK zostały zbadane, ocenione i certyfikowane przez kilka niezależnych instytutów.

więcej

Zagospodarowanie wody deszczowej i odzysk deszczówki

Dowiedz się więcej o odzysku i wykorzystaniu wody deszczowej pochodzącej z dachu - w tym dachu z tytan-cynku.

więcej

Ochrona przed elektrosmogiem blachy tytan-cynk

To jest sprawdzone - RHEINZINK odbija ponad 99% promieniowania elektromagnetycznego.

więcej

RHEINZINK worldwide

Kontakt telefoniczny:
+48 (22) 789 91 91