Wykorzystanie wody deszczowej - Oczywiste i Proste.

Woda deszczowa może być ponownie wykorzystywana w praktyce: przy podlewaniu ogródków, a po odpowiednim filtrowaniu do spłukiwania toalet czy prania. Z systemu rynnowego tytan-cynk RHEINZINK jest to możliwe bez problemu.

Odzysk deszczówki, a tytan-cynk RHEINZINK

Wody deszczowe wraz z wodami gruntowymi tworzą podstawę funkcjonowania naszego ekosystemu, dlatego najwyższym priorytetem jest dla nas zapewnienie rozsądnego wykorzystania wody deszczowej.

Dlaczego odzysk deszczówki jest konieczny?

Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. W krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych (odpływy) szacowane są na 4,6 dam3/rok na jednego mieszkańca. Jest to średnio prawie 3 razy więcej wody rocznie na każdego mieszkańca, niż w Polsce (1,6 dam3/rok). Przyszłość naszego całego ekosystemu zależy od dostępności wody.

Dlaczego tytan-cynk w odzyskiwaniu deszczówki?

  • Cynk jest jednym z 10 najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków występujących w skorupie ziemskiej.
  • Naturalne stężenie cynku występuje w wodzie, w powietrzu i w glebie
  • Cynk jest drugim najważniejszym mikroelementem (po żelazie) i jest niezbędny do życia.
  • Wykorzystanie deszczówki mającej kontakt z cynkiem pozytywnie wpływa na proces wegetatywny roślin.

Magazynowanie i ponowne użycie wody deszczowej

Z roku na rok ponosi się coraz większe nakłady i duże koszty na oczyszczanie użytej wody. Woda deszczowa jest bezpłatnym i stosunkowo czystym źródłem, a po odpowiednim przefiltrowaniu może być stosowana nawet jako źródło wody pitnej. Zbieranie wody deszczowej oszczędza wysokiej jakości źródła wody pitnej oraz łagodzi presję w kanałach i naturalnych zbiornikach wodnych poprzez łagodzenie skutków powodzi, erozji gleby oraz poprzez uzupełnianie poziomu wód gruntowych.

Dodatkowo zbieranie wody deszczowej redukuje zużycie wody pitnej, co w konsekwencji zmniejsza ilość produkowanych ścieków. Zbieracz deszczówki wchodzący w systemy rynnowe RHEINZINK pozwala na odzysk ok 60% deszczówki, którą można z powodzeniem wykorzystać do podlewania ogrodu.

Dowiedz się więcej na ten temat z naszych broszur poniżej lub odwiedź stronę www.fbr.de

Pobierz więcej informacji o wykorzystaniu wody deszczowej
Zaznacz do pobrania. Aby tylko obejrzeć - kliknij w nazwę pliku dodatkowo zamawiam pocztą Rozmiar Typ Język Zmiana
Zaznacz wszystko Zaznacz wszystko
  
ZRÓWNOWAŻONY MATERIAŁ - Pytania i odpowiedzi
542 KB PDF Polski 22.01.14
  
QUALITY ZINC (podwyższone standardy jakości wg TÜV)
588 KB PDF Polski 24.08.18
  
Certyfikat jakości
423 KB PDF Polski 28.09.12


Deklaracje i Certyfikaty na blache tytan-cynk RHEINZINK

Właściwości ekologiczne RHEINZINK zostały zbadane, ocenione i certyfikowane przez kilka niezależnych instytutów.

więcej

Ochrona przed elektrosmogiem blachy tytan-cynk

To jest sprawdzone - RHEINZINK odbija ponad 99% promieniowania elektromagnetycznego.

więcej

RHEINZINK worldwide

Kontakt telefoniczny:
+48 (22) 789 91 91