Deklaracje właściwości użytkowych

W celu spełnienia wymogów ustawowych, przedstawiamy Państwu deklaracje właściwości użytkowych dotyczące naszej produkcji dostępne do pobrania w wersji elektronicznej. Oznakowanie CE jest realizowane z dostawami wraz dokumentacją przewozową.

Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że dla półproduktów, czyli arkuszy blach i rolek (PN-EN 988) jak i dla naszego systemu odwodnienia dachu (PN-EN 612) znakowanie CE nie ma zastosowania, ponieważ normy te nie są zharmonizowane zgodnie z „Rozporządzeniem o wyrobach budowlanych”. Dlatego deklaracja CE nie może być stosowana w odniesieniu do tych produktów. Na wymienione produkty dostarczamy DWU.

Ten fakt nie wpływa na jakość naszych produktów i cała produkcja RHEINZINK spełnia odpowiednie normy. 


Blacha układana na podkonstrukcji wg EN 14782 (panele, profile)

System paneli elewacyjnych SP-Line wg EN 14782197 KB


W przypadku poprzednich deklaracji właściwości użytkowych prosimy o kontakt.