Odzysk deszczówki z systemami RHEINZINK

Wykorzystanie wody deszczowej - oczywiste i proste.

Wody deszczowe wraz z wodami gruntowymi tworzą podstawę funkcjonowania naszego ekosystemu, dlatego dla nas w RHEINZINK zapewnienie rozsądnego wykorzystania wody deszczowej jest priorytetem.

Dlaczego odzysk deszczówki jest konieczny?

Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. W krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych (odpływy) szacowane są na 4,6 dam3/rok na jednego mieszkańca.

Jest to średnio prawie 3 razy więcej wody rocznie na każdego mieszkańca, niż w Polsce (ostatnio podane dane wynoszą 1,6 dam3/rok). Przyszłość naszego całego ekosystemu zależy od właściwego zarządzania tym zasobem.

Dlaczego tytan-cynk w odzyskiwaniu deszczówki?

  • Wykorzystanie deszczówki mającej kontakt z cynkiem pozytywnie wpływa na proces wegetatywny roślin. Woda deszczowa odprowadzana przez cynkowane powierzchnie dachowe została uznana w niezależnych badaniach jako całkowicie nieszkodliwa i przyjazna dla środowiska.
  • Tytan-cynk RHEINZINK został poddany kompleksowej ocenie całego cyklu życia. Deklaracja środowiskowa produktu zgodna z ISO 14025 Typ III / EN 15804, wydana przez Instytut Budownictwa i Środowiska potwierdza naturalne właściwości materiału.
  • Pokrycia dachowe i okładziny elewacyjne z RHEINZINK są zharmonizowanymi produktami budowlanymi z oznakowaniem CE.
  • Cynk jest drugim najważniejszym mikroelementem (po żelazie) i jest niezbędny do życia.
  • Naturalne stężenie cynku występuje w wodzie, w powietrzu i w glebie.
  • Cynk jest jednym z 10 najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków występujących w skorupie ziemskiej.
  • Człowiek potrzebuje spożywać średnio około 10 - 15 miligramów cynku dziennie, by podtrzymywać ważne dla organizmu funkcje, takie jak: produkcja enzymów, wzrostu, gojenia ran, itp., Kobietom ciężarnym i karmiącym matkom zaleca się przyjmować do 25 mg cynku dziennie.

Wykorzystaj dach lub elewację RHEINZINK do zbierania deszczówki

Nawet jeśli tego nie widać — stosując systemy pokryć dachowych, elewacji lub systemy rynnowe wraz z akcesoriami RHEINZINK znajdziesz szeroki wybór i kompletną wiedzę na temat różnorodnych rozwiązań odzyskujących deszczówkę.

Magazynowanie i ponowne użycie wody deszczowej do podlewania

Z roku na rok gospodarstwa w Polsce ponoszą coraz większe nakłady na odprowadzanie zużytej wody. Równolegle rosną koszty za brak magazynowania deszczówki i bezpośrednie odprowadzanie jej do kanalizacji miejskiej. 

Woda deszczowa jest bezpłatnym i stosunkowo czystym źródłem, a jej zbieranie oszczędza wysokiej jakości źródła wody pitnej oraz łagodzi presję w naturalnych zbiornikach wodnych, skutki powodzi i erozji gleby. Zbieranie wody deszczowej znacznie redukuje zużycie wody pitnej, co w konsekwencji zmniejsza ilość produkowanych ścieków.

Zobacz rozwiązanie

Przechowywanie w zbiorniku i wykorzystanie deszczówki do prania

Ciekawą możliwością zagospodarowania deszczówki są systemy magazynowania wody deszczowej. W zależności od wyliczeń (np. wielkości dachu, zapotrzebowania rodzinnego) stosowane są systemy o różnej wydajności i wymiarach. Filtracja pozwala użyć deszczówkę nie tylko do podlewania roślin, lecz także do prania lub spłukiwania toalet. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom (w tym kilku prostym zabiegom z systemem rynnowym) możesz wnieść cenny wkład w środowisko naturalne, przywracając wodę deszczową do naturalnego obiegu.