Tematy specjalistyczne RHEINZINK

Jako ekspert w dziedzinie pokryć dachowych i elewacji oraz systemów odwadniania dachów, poruszamy wiele specjalistycznych tematów, w których możemy pomóc z radą i doświadczeniem.

Cynk w konserwacji i ochronie zabytków

Czy ty wiesz, że metaliczny cynk wytwarzano w Indiach już około roku 1200 naszej ery? Proces ten został opisany jako produkcja nowego, cynko-podobnego metalu. Podgrzewano rudy cynku, stosując w tym celu węgiel drzewny, w zamkniętym naczyniu wytopowym. W procesie tym powstawała tak zwana para cynkowa, która była schładzana powietrzem z otoczenia.

Zobacz więcej

Jak łączyć rynny?

O trwałości całego systemu rynnowego decydują połączenia. Trwałość rynien cynkowo-tytanowych ocenia się na 80 – 120 lat i jak każdy materiał trzeba umieć je połączyć. Porównanie technik mocowania poprzez lutowanie miękkie czy klejenie pokazuje, że obie techniki mają swoje zalety jak i ograniczenia. Obie jednak mają swoje ugruntowane znaczenie i zachowają swoje miejsce wśród technik połączeń.

Czytaj więcej

Mocowanie blach na rąbek

RHEINZINK od wielu lat rozwija temat optymalnego mocowania pasów blachy na rąbek stojący. Optymalne rozwiązanie to takie, które pozwala na szybkiepewne i zarazem bezpieczne mocowanie. W wyniku tych poszukiwań mamy dopracowany w najdrobniejszych szczegółach system CLIPFIX®: idealnie do siebie dopasowane łapki mocujące o zwiększonej wytrzymałości, wkręty odporne na korozję oraz nowe narzędzie przyspieszające montaż.

Więcej

Systemy zbierania deszczówki

Wody deszczowe i podziemne stanowią podstawę funkcjonowania naturalnego gospodarstwa domowego. Dlatego przyjazne dla środowiska zarządzanie wodą deszczową ma najwyższy priorytet. Kiedy infiltracja wody deszczowej stała się tematem wiele lat temu, istniało niewiele naukowych kryteriów jej jakości. Publikacje Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (UBA) opisują, że na przykład tylko 2% całkowitego wkładu cynku do środowiska pochodzi z powierzchni cynku z powłoki budynku. Proporcja, która dostaje się do gleby, jest mniejsza niż 0,5% i równie nieszkodliwa.

Więcej o zarządzaniu wodą deszczową