Fizyka budowli jako podstawa przepisów Prawa

Zasady fizyki budowli są często podstawą przepisów prawnych, wykonawczych i norm. Podczas gdy izolacja akustyczna odgrywa ważną rolę w aspekcie komfortu użytkowania, to właśnie ochrona przeciwpożarowa jest traktowana priorytetowo ze względów bezpieczeństwa. Zobacz rozwiązania RHEINZINK w zakresie fizyki budowli, które odpowiadają aktualnym przepisom i regulacjom.