Trwałość budynku w rozumieniu fizyki budowli

Zmienna temperatura, wiatr i woda odgrywają ważną rolę w fizyce budowlanej. Zarówno dach jak i elewacja chronią przed deszczem, śniegiem, gradem oraz innymi warunkami pogodowymi. Ich sprawne funkcjonowanie zależy od zadbania o poszczególne elementy. Na przykład fukncja systemu odwodnień może być tak zaprojektowana, aby niezawodnie zbierać deszczówkę oraz jednocześnie odprowadzać wodę opadową nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Fizyka budowli jako podstawa przepisów Prawa

Zasady fizyki budowli są często podstawą przepisów prawnych, wykonawczych i norm. Zwłaszcza w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej istnieją odpowiednie przepisy i regulacje, których ważność jest różnie określana w zależności od zagadnienia.

Podczas gdy izolacja akustyczna odgrywa ważną rolę w aspekcie komfortu użytkowania, to właśnie ochrona przeciwpożarowa jest traktowana priorytetowo ze względów bezpieczeństwa. Zgodność z przepisami w tym zakresie jest ściśle kontrolowana, a obiektysą regularnie sprawdzane.