Ochrona dziedzictwa: Zabytkowy budynek pokryty cynkiem zyskuje nowy blask

Odnowiony ponadgabarytowy dach kopuły budynku głównego Flora w Kolonii

Chociaż cynk został uznany za metal w Europie dopiero na początku XVII wieku, szybko znalazł zastosowanie w architekturze domowej. Nawet najważniejszy niemiecki architekt XIX wieku Karl Friedrich Schinkel planował użycie cynku w pokryciach, areszcie, ornamentach i dachach.

Od tego czasu wiele historycznych budynków zostało zbudowanych z cynkowymi dachami, które spełniały swoją funkcję optyczną i techniczną przez wiele dziesięcioleci bez konserwacji. Należy je dziś zrehabilitować, zachowując ochronę zabytków.

Mówi się, że cynk jest cynkiem

Niewątpliwie istnieją obecnie tańsze pokrycia dachowe, które przez pewien czas udają uboższe LCA i sztuczne powłoki o wyglądzie „cynku”, ale w długim okresie są uznawane za tanie rozwiązanie.

Tak więc, podobnie jak w przypadku wielu innych remontów zabytkowych budynków, podjęto decyzję o remoncie „Flory” w Kolonii, ponieważ nazwa szklanego pałacu zbudowanego 150 lat temu, który jest centrum Ogrodu Botanicznego w Kolonii, ponownie reprezentuje prawdziwy cynkowy dach.

Pierwotnie budynek został zbudowany ze szklanej/żelaznej konstrukcji. Po zniszczeniu podczas II wojny światowej brakowało środków finansowych na odbudowę budynku w jego oryginalnej formie. Zamiast tego flora otrzymała funkcjonalny dach z płytek i była ostatnio używana jako sala bankietowa.

Rekonstrukcja według modelu historycznego

Około dziesięć lat temu operacja musiała zostać zatrzymana w budynku z powodu poważnych braków substancji. Pięć lat później, latem 2011 r., Rozpoczęto kompleksowe prace remontowe w zabytkowym budynku. Tym razem należy powrócić do pierwotnego charakteru budynku, a skorupa budynku bardziej niż wygodna. Planowano również przebudowę pierwotnie imponującego dachu beczki. W celu uzyskania odpowiedniego wyglądu tutaj architekci K + H Architekten ze Stuttgartu wybrali pokrycie dachu jako dach z rąbkiem stojącym cynkowym.

Do szeroko zakrojonych prac na dachu o tonażu tonażowym o powierzchni około 1400 m² zlecono firmę, która straciła przegląd i kontrolę nad złożonym projektem remontowym pod koniec pierwotnego okresu budowy. Wyznaczony ekspert doszedł do wniosku, że konstrukcja była powolna i poważnie wadliwa. Natychmiast firma została zwolniona z zadań. Musiała tu przyjechać inna specjalistyczna firma. W ramach nowej nagrody, główna firma dekarska Axel Ragas z Bergisch Gladbach otrzymała kontrakt i odtąd prowadziła prace remontowe na dachu skrzyni ładunkowej.

Podstawę konstrukcji dachu spadzistego stanowiło ułożenie stalowego profilu trapezoidalnego na całej powierzchni. Następnie wprowadzono bitumiczną paroizolację. Zaokrąglone obszary zostały zaizolowane płytą izolacyjną z wełny skalnej o grubości 200 mm. Po izolacji nastąpiła paroprzepuszczalna, samoprzylepna bitumiczna dachowa membrana dachowa.

Jako materiał na odzież pierwotnie zapewniono tytanowo-cynkową powłokę w szwie stojącym z ciągłymi profilami od okapu do kalenicy. Axel Ragas, mistrz dekarstwa, zalecił cztero- i trzyczęściowy podział udziałów z trzech powodów: historycznej osłony, łatwiejszego transportu i łatwiejszej instalacji. Rekomendacja została wdrożona, a zastosowanym materiałem był cienko walcowany tytanowy cynk od Rheinzink. Wersja walcowana została wybrana, aby nadać budynkowi żywy charakter. Ponieważ w wersji roll-bare procesu Patinabildung u.a. wpływ opadów i kierunku, nierówne.

Specjalny klej do pokrycia szwów stojących

Części pokrycia szwu stojącego zostały zamocowane za pomocą zoptymalizowanego i przetestowanego systemu klejowego producenta RHEINZINK. Przede wszystkim kupiec zyskuje bezpieczeństwo trwałego połączenia z systemem klejącym, które można dokładnie obliczyć na podstawie określonych właściwości statycznych. Pozwala to na większe odległości pełzania, a tym samym szybszą pracę, którą można dodatkowo przyspieszyć za pomocą śrub magazynkowych. Ponieważ system może być przetwarzany za pomocą specjalnie opracowanego śrubokręta magazynkowego CLIPFIX, którego akumulator umożliwia elastyczny montaż bez typowego węża pneumatycznego gwoździarki. Każdy klej jest dokładnie pozycjonowany poza magazynkiem za pomocą dwóch śrub, aby zaoszczędzić czas, bez skręcania lub deformowania kleju.

Nowe szczegóły na stronie

Dalsze szczegóły, które musiały zostać wzięte pod uwagę podczas renowacji, to wymogi ochrony przeciwpożarowej dla hal imprezowych, w tym systemy oddymiania w dachu skrzyni ładunkowej. Te pęknięcia optyczne, które nie istnieją w źródle, musiały być starannie zintegrowane z powierzchnią dachu. Procesory opracowały minimalne badanie dachu. W tym celu szwy stojące dachu głównego w systemie przeciwpożarowym były kontynuowane w linii. W ten sposób widz nie ma żadnych zakłóceń. Odwodnienie budynku musiało być starannie zaplanowane. Tak więc wymogiem urzędu ochrony zabytków było uczynienie odwodnienia możliwie dyskretnym. Ponieważ zbieranie skrzynek lub okrągłych łuków nie miało być stosowane, rzemieślnicy musieli montować każdą gałąź w rurowych rurach spustowych wielu małych segmentów. Pokrywy i parapety zostały wykonane z tego samego materiału co pokrycie dachu. Tutaj zastosowano materiał o grubości 1,0 mm.

Dzięki szczegółowej renowacji cynkowego dachu flora kolońska zostaje zachowana przez wiele kolejnych pokoleń. Jako świadectwo naszej XIX-wiecznej historii i kultury Flora dominuje w Ogrodzie Botanicznym przez kolejne 150 lat.

Zabytki chronione jako obiekt inwestycyjny

Remont zabytków jest możliwy dzięki odpowiednim partnerom i właściwym produktom. Sprytni inwestorzy mogą nawet ubiegać się o ulgi podatkowe, inwestując w wymienione budynki:

  • W przypadku nieruchomości będących przedmiotem leasingu w ciągu pierwszych siedmiu lat można domagać się 9% kosztów dla celów podatkowych
  • Osoby prywatne, które remontują i zamieszkują zabytek, mogą nawet ubiegać się o 9% kosztów podatkowych w ciągu pierwszych dziesięciu lat

Ponadto zabytki mogą albo znieść podatek od nieruchomości, albo pozwolić na obniżenie wartości jednostkowej, która jest odpowiednia do kwoty podatku od nieruchomości. Zwiększone koszty remontu są zatem rekompensowane, a ochrona zabytków lepiej promowana.

Pomyślna renowacja zabytków za pomocą indywidualnych rozwiązań RHEINZINK

Wiadomo już, że przy renowacji zabytków należy wziąć pod uwagę surowe przepisy. Z pozytywnego punktu widzenia wiele historycznych organów ochrony przyrody wykazuje wysoki stopień dokładności. Na przykład ważne jest, aby zachować nawet małe elementy pomnika, które charakteryzują jego charakter. Dobrym przykładem są typowe detale architektoniczne, takie jak balustrady, boazerie, gzymsy i podobne elementy, które różnią się znacznie w poszczególnych epokach. Jeśli budynek ma wiele lat, często trudno jest znaleźć produkty pasujące do produktów zastosowanych w konstrukcji. Często nie są już produkowane w swojej formie, ponieważ zostały zastąpione bardziej innowacyjnymi produktami. Niemniej jednak, aby spełnić wymagania władz, wymagane są dokładne repliki.

Wiele detali architektonicznych z RHEINZINK można dostosować do indywidualnych wymagań, nie wiążąc się z tym kosztem, który nie jest ekonomicznie uzasadniony. Jako doświadczony producent RHEINZINK doskonale zna się na takich wyzwaniach i umożliwia produkcję indywidualnych produktów na zamówienie w zwykłej wysokiej jakości. Ponieważ każdy budynek i każdy element w zabytku są szczególnie indywidualne, zalecamy skontaktowanie się z nami bezpłatnie i bez zobowiązań. W osobistej rozmowie nasz kompetentny personel szybko sprawdzi, czy możemy spełnić Twoje życzenia.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony zabytków, skontaktuj się z naszym specjalistycznym personelem.

Indywidualne porady