Recykling, który dzieje się naprawdę

Ponad połowa odpadów na świecie jest wytwarzana przez sektor budowlany. Jeśli przywrócimy surowce do obiegu materiałów bez utraty jakości, wniesiemy istotny wkład w przyszłość naszych dzieci. Znakomita zdolność do recyklingu sprawia, że ​​tytan-cynk jest materiałem przyszłości — w pełnym tego słowa znaczeniu.

To, co nazywa się recyklingiem, często jest jedynie downcyklingiem. Dlatego w odniesieniu do RHEINZINK bardziej adekwatnie jest mówić o zasadzie „Cradle-to-Cradle”. Po długim okresie użytkowania blachę RHEINZINK można bez wysiłku posortować i ponownie przetopić nieskończoną liczbę razy bez utraty jakości.

RHEINZINK zgodny z zasadą Cradle-to-Cradle

W przeciwieństwie do recyklingu, zasada Cradle-to-Cradle mówi o przetworzeniu materiałów, w tym ich pozostałości, z powrotem w nowy produkt bez utraty jakości.

Filozofia "Cradle-to-Cradle” (C2C) jest oparta na cyklu życia produktu — od wydobycia materiału po jego ponowne wykorzystanie. W przeciwieństwie do recyklingu, podstawą C2C jest to, że materiał odzyskuje swoje pierwotne wartości i jest używany jako nowy produkt o co najmniej równej wartości (upcykling) i nie jest używany w inny, gorszy sposób (downcykling). Ten cykl w aspekcie technicznym i biologicznym pozwala uniknąć marnotrawstwa i obciążenia dla środowiska.

Nowe od nowa

Jeśli składowe systemu wykonane z tytan-cynku RHEINZINK nie będą już potrzebne, można je łatwo ponownie wykorzystać do produkcji nowych produktów w ramach zasady Cradle-to-Cradle. Na przykład: nowa okładzina budynku może być wykonana z blachy, którą ułożono kilkadziesiąt lat temu i produkt ten będzie miał te same właściwości jakościowe, co produkt pierwotny na początku. Cykl życia tytan-cynku jest zakończony. I może zaczynać się od nowa.

Nie ma więcej niż 100%. Z wyjątkiem 3 razy 100%

Tytan-cynk RHEINZINK można łatwo posegregować podczas prac remontowych lub rozbiórki — umożliwia to 100% recykling bez żadnych dodatkowych etapów pośrednich. Powstałe podczas produkcji skrawki są także w 100% przetapiane, a następnie wykorzystywane jako surowiec. A co dzieje się z właściwościami tytan-cynku podczas procesu recyklingu? Są one całkowicie zachowane zgodnie z zasadą Cradle-to-Cradle. Ponownie, z jakością 100%.

RHEINZINK I RECYKLING W FAKTACH

Wyjątkowo zrównoważony rozwój: nasze certyfikaty C2C
Zrównoważony rozwój. Nasze dowody

Od 2009 roku RHEINZINK jest certyfikowany zgodnie z kryteriami Cradle-to-Cradle. Obejmuje to wszystkie produkty dachowe i elewacyjne RHEINZINK, w tym kompletny system odwadniania dachu z linii produktów RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA. Co dwa lata EPEA dokonuje przeglądu statusu klasyfikacji i ponownej oceny.

CERTYFIKATY i DEKLARACJE