Gospodarka o obiegu zamkniętym w RHEINZINK

Działając w modelu gospodarki zamkniętej (tzw. circular economy) dzięki rozwiązaniom RHEINZINK można w znaczny sposób zminimalizować zużycie surowców, wielkość odpadów oraz emisję i utratę energii. Podczas produkcji w RHEINZINK tworzymy zamknięte pętle procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co sprowadza do minimum ilość odpadów produkcyjnych.

W przypadku surowców, które są dostępne w ograniczonych ilościach, szczególnie ważne jest wydłużenie cyklu życia produktów w celu zaspokojenia popytu. Ważną rolę w tym modelu odgrywają również klimat i obciążenie dla środowiska, gdyż wydobycie nowych surowców zawsze wiąże się z większą emisją CO2. Elementy budowlane do dachów, elewacji i odwodnienia dachów z RHEINZINK mają żywotność ponad 100 lat, a tytan-cynk RHEINZINK można w pełni poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać bez utraty jakości materiału.

  • RHEINZINK TO 100% JAKOŚCI CYNKU
  • ZRÓWNOWAŻONY CYKL PRODUKCJI
  • WYSOKA WARTOŚĆ INWESTYCJI
  • RECYKLING BEZ UTRATY JAKOŚCI
  • PRZEMYŚLANE EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

Myślimy cykliczne

Cradle to Cradle

Czy istnieje świat budownictwa, w którym wszystkie materiały, w tym ich pozostałości, można przetworzyć na nowy produkt bez utraty jakości? Poznaj „Cradle to Cradle” (C2C) — filozofię opartą na cyklu życia produktu: od wydobycia materiału po jego ponowne wykorzystanie. W przeciwieństwie do recyklingu, podstawą C2C jest to, że materiał odzyskuje swoje pierwotnewartości i jest używany jako nowy produkt o co najmniej równej wartości (upcykling) i nie jest używany w inny, gorszy sposób (downcykling). Ten cykl w aspekcie technicznym i biologicznym pozwala uniknąć marnotrawstwa i obciążenia dla środowiska.

Jak tytan-cynk RHEINZINK uosabia filozofię C2C

1. Wydobycie surowca

Życie naszego materiału faktycznie zaczyna się od etapu wydobycia go jako surowca. Podstawą naszego stopu jest cynk, który stanowi ponad 98% materiału.

Ponieważ cynk jest notowany na giełdzie LME, mamy ograniczony wpływ na to, skąd pochodzi. Większość naszego cynku (ponad 90 procent) pochodzi z Europy: ze Szwecji, Finlandii i Belgii oraz mniejsza z Hiszpanii i Niemiec. Żadna część dostaw cynku nie pochodzi z obszarów kryzysowych — to jest dla nas w RHEINZINK priorytetem.

Czy wiedziałeś, że cynk nie jest surowcem krytycznym w sensie dostępności zasobów? Zasoby cynku wystarczą na ponad 700 lat, a ilość odzyskiwanego cynku jednocześnie stale rośnie.

 

2. Produkcja

Podejście Cradle to Cradle uwzględnia również takie aspekty, jak produkcja przyjazna dla środowiska oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Skąd więc pochodzi nasza energia i co sprawia, że nasza produkcja jest zrównoważona?

Nasz zakład produkcyjny znajduje się w Zagłębiu Ruhr. Ten fakt nie wpływa na produkcję zrównoważonego materiału budowlanego, ale na ślad węglowy już tak. Stosunkowo mało energii jest wymagane do produkcji blachy cynkowej ze względu na niską temperaturę jej topnienia — RHEINZINK to "waga lekka" wśród metali budowlanych, o najniższym śladzie węglowym CO2 powstającym podczas produkcji. Na niski ślad węglowy wpływa również udział energii odnawialnej, zawartej w kupowanej przez nas energii elektrycznej. Ilość energii odnawialnej jest wyższa niż średnia krajowa i będzie nadal rosła w przyszłości.

3. Przetwarzanie

Poza klasycznymi środkami bezpieczeństwa i higieny pracy (w przeciwieństwie do wielu innych materiałów) podczas przetwarzania i pracy z RHEINZINK nie są potrzebne ekstra środki ochrony zdrowia. Jest to cecha i zasługa naturalnych materiałów. Ponadto powstające podczas produkcji lub wykonywania prac blacharskich ścinki blachy RHEINZINK są gromadzone i sprzedawane do hut złomu za pośrednictwem punktów skupu. Tam złom cynkowy jest sortowany, przetapiany i ostatecznie odlewany w sztabki cynkowe lub stopy cynku.

4. Żywotność

RHEINZINK z ponad 100-letnią żywotnością wyznacza standardy. Trwałość materiału opiera się na powstającej na powierzchni blachy patynie — matowej szarej warstwie ochronnej, która tworzy się z czasem w wyniku naturalnego procesu powolnego utleniania się. Zapewnia to materiałowi trwałą ochronę. Ponadto zapewnia, że RHEINZINK nie wymaga konserwacji ani pielęgnacji przez cały okres eksploatacji.

Więcej

5. Recykling

Recykling zazwyczaj opisuje proces ponownego użycia, po którym wiele materiałów nie ma już swojej pierwotnej jakości i może być wykorzystanych tylko do mniej wymagających celów.

Jakość i właściwości RHEINZINK, w odróżnieniu od wielu innych materiałów, po procesie recyklingu pozostają w 100% nienaruszone. Dlatego — zgodnie z zasadą Cradle to Cradle — tytan-cynk RHEINZINK jest materiałem modelowym.

Więcej

Nasze certyfikaty Cradle 2 Cradle

Znakomite zrównoważone parametry

Od 2009 r. RHEINZINK jest certyfikowany zgodnie z kryteriami „Cradle to Cradle”. Certyfikat ten dotyczy wszystkich produktów dachowych i elewacyjnych RHEINZINK, w tym kompletnego systemu odwodnienia dachu z linii produktów RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA. Co dwa lata status klasyfikacji jest przeglądany i ponownie oceniany przez EPEA.

Wybrane projekty z certyfikatem C2C

Hotel Boat & Co, Holandia, certyfikat C2C

FOX Vakanties, Holandia, certyfikat C2C

Dom modelowy Groote Hoeven Someren, Holandia, certyfikat C2C

Doskonały przykład Muzeum Kiasma

Ponowne wykorzystanie zasobów

Założeniem i celem filozofii Cradle to Cradle jest brak utraty jakości materiału po procesie jego recyklingu. Elewacja Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma w Helsinkach jest mistrzowskim przykładem połączenia recyklingu i ponownego użycia arkuszy RHEINZINK po trzech dekadach funkcjonowania tego budynku.

Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma w Finlandii zostało zaprojektowane przez arch. Stevena Holla i zrealizowane pod koniec lat 90. XX wieku. Niestety, z powodu wadliwego wykonania podkonstrukcji w niektórych miejscach doszło do zniszczenia okładziny. Po remoncie muzeum na elewacji ponownie pojawił się RHEINZINK pochodzący z recyklingu i wykonany z poprzednio zdemontowanych paneli blachy. 

Kierownik projektu Pär Johansson jest przekonany, że: „Nowe budynki i produkcja materiałów budowlanych wpływają na środowisko i klimat. Dzięki projektowi Kiasma uzyskujemy lepszy obraz poszczególnych systemów oraz ich zdolność do recyklingu”. 

Pobierz raport (wersja EN)

Współpraca z Madaster

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest dla nas kluczową kwestią. Od 2022 r. RHEINZINK jest partnerem innowacyjnym firmy Madaster — platformy ułatwiającej realizację budynków o obiegu zamkniętym.

„Istnieje niewiele materiałów, które można poddać recyklingowi tak skutecznie, jak tytan-cynk. Ponowne wykorzystanie RHEINZINK bez utraty jakości jest głównym walorem tego procesu pod względem neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Jako rejestr materiałów budowalnych wspieramy te procesy, przejrzyście prezentując produkt i jego cykl życia — od montażu po rozbiórkę”, mówi dr Patrick Bergmann, dyrektor zarządzający Madaster Germany.

O projekcie i platformie

Madaster to rejestr materiałów i produktów, który zawiera dane o wszystkich materiałach i produktach użytych w obiekcie. Rejestrując każdy pojedynczy składnik, uzyskuje się między innymi informacje o jego śladzie węglowym CO2 oraz toksyczności. Dzięki rejestrowi można również określić, czy materiały i produkty można ponownie wykorzystać. 

 

Trwały i w 100% przetwarzalny. Bez utraty na jakości