O stronie

Wydawca:

RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Majdan, ul. Trasa Lubelska 57
05-462 Wiązowna
T: +48 22 789 91 91
F: +49 22 789 91 99
E: info[at]rheinzink.pl

REGON 017283619
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000025021
NIP 113-23-13-877
Kapitał zakładowy 500.000 PLN

-----------------------------------------------------------------------

Informacje prawne

Treści oferowane na stronie internetowej RHEINZINK Polska (www.rheinzink.pl) są stale aktualizowane z wielką starannością. Niemniej jednak nie ponosimy pełnej odpowiedzialności za dokładność, terminowość, kompletność lub ciągłą dostępność treści.

RHEINZINK Polska sp. z o.o. zapewnia wiążące informacje, a także wyjaśnienia i zalecenia wyłącznie w ramach osobistej i indywidualnej komunikacji.

RHEINZINK Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za linki wychodzące do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”), do których odnosi się ta strona.

Łączenie zewnętrznych stron internetowych ze stroną internetową RHEINZINK jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie zostaną naruszone żadne prawa RHEINZINK Polska sp. z o.o.

Zawartość strony internetowej RHEINZINK jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie treści (obrazy, znaki handlowe, logo i inne dane) mogą być wykorzystywane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą RHEINZINK Polska sp. z o.o.

Porady i odpowiedzialność

Chcielibyśmy dostarczyć użytecznych informacji za pośrednictwem naszych broszur i naszej strony internetowej oraz zapewnić fachowe doradztwo na temat korzystania z naszych rozwiązań i systemów w zakresie pokryć dachowych, okładzin elewacyjnych oraz odprowadzania wody deszczowej.

W swoich zaleceniach technicznych RHEINZINK uwzględnia aktualny stan techniki w zakresie technologii budowlanych, rozwoju produktów i stanu badań. Te zalecenia opisują możliwe do zastosowania w standardowym przypadku i zgodnie z klimatem europejskim rozwiazania, w szczególności klimatem kontynentalnym Europy.

Oczywiście nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich możliwych stref klimatycznych, dla których należy przeprowadzić analizę poszczególnych przypadków. Zalecenia techniczne RHEINZINK nie mogą zastąpić projektu architektonicznego oraz projektu budowlanego przygotowanego zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, aktualnymi standardami, zaleceniami i najlepszymi praktykami. Przekazanie zaleceń technicznych przez RHEINZINK nie pociąga za sobą odpowiedzialności cywilnej RHEINZINK, a zatem nie uzasadnia zgodnie z prawem przyznania odszkodowania i innych roszczeń przez użytkownika. Wyłącznym obowiązkiem generalnego wykonawcy jest upewnienie się, że produkty i systemy RHEINZINK są odpowiednie do charakteru i funkcji budynku oraz są kompatybilne z innymi zastosowanymi produktami i technikami.

©RHEINZINK Polska sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone