O wydawcy

Wydawca:
RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Majdan, ul. Trasa Lubelska 57
05-462 Wiązowna
T: +48 22 789 91 91
F: +49 22 789 91 99
E: info(at)rheinzink.pl

REGON 017283619
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000025021
NIP 113-23-13-877
Kapitał zakładowy 100.000 PLN

RHEINZINK worldwide

Kontakt telefoniczny:
+48 (22) 789 91 91