Estetyczny i zrównoważony budynek a certyfikacja

RHEINZINK to inwestycja w jakość przyszłości. Liczne oceny i certyfikaty, jakimi został wyróżniony nasz materiał, dokumentują to, co architekci i rzemieślnicy wiedzą w praktyce od dziesięcioleci. Pod tym względem żaden materiał nie zapewnia większego bezpieczeństwa. Budynki o charyzmatycznym wyglądzie z tytan-cynku RHEINZINK powstają na całym świecie, posiadają odpowiednie ekologiczne certyfikaty i spełniają zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Certyfikacja budynków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju zyskuje na znaczeniu na całym świecie. Różne systemy certyfikacji, takie jak DGNB lub LEED, wykorzystują zweryfikowane dane produktu z deklaracji dotyczących produktu lub z ogólnych baz danych do obliczania oceny cyklu życia budynków. 

EPD - Deklaracja środowiskowa produktu

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD - Environmental Product Declaration) to dokument, który dostarcza informacji dotyczących wpływu produktu na środowisko w trakcie całego jego cyklu życia. EPD jest oparty na standardzie ISO 14025 i jest często używany w celu dostarczenia konsumentom, inwestorom i innym zainteresowanym stronom informacji o ekologicznych aspektach produktów.

EPD zawiera szczegółowe dane dotyczące zużycia surowców, emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii oraz innych aspektów środowiskowych związanych z produkcją, użytkowaniem i utylizacją danego produktu.

Pod koniec lat 90-tych materiał RHEINZINK dołączył do grona produktów budowlanych przyjaznych dla środowiska, a od stycznia 2013 roku jesteśmy jednym z pierwszych producentów metali posiadających EPD zgodnie z nową normą ISO 14025 Typ III oraz EN 15804 dla naszych linii produktów RHEINZINK-CLASSIC oraz RHEINZINK-prePATINA.

Pobierz

 Certyfikat C2C Cradle to Cradle

RHEINZINK jest jedyną firmą z branży produkcji blach, która w sierpniu 2021 roku ponownie przeszła certyfikat „Cradle-to-Cradle”. „Cradle-to-Cradle” (C2C) to certyfikat, który wymaga wykazania zrównoważonego podejścia firmy i właściwości jej produktów za pomocą szerokiej gamy danych i informacji. Filozofią „Cradle to Cradle” jest to, iż wszystkie materiały budowlane można przetworzyć w nowy produkt bez utraty ich jakości. C2C różni się od recyklingu tym, iż dany materiał zachowuje swoją oryginalną wartość i może być powtórnie wykorzystany jako nowy produkt o co najmniej równiej wartości (upcykling) - nie jako produkt niższej kategorii (downcycling).

W „Cradle-to-Cradle” unika się wytwarzania odpadów oraz zanieczyszczania środowiska. Co więcej, wymagane jest, aby materiał nie emitował żadnych substancji toksycznych w czasie użytkowania, rozbiórki oraz w fazie recyklingu.

Certyfikacja „Cradle to Cradle” dotyczy wszystkich produktów dachowych oraz fasadowych RHEINZINK-CLASSIC oraz RHEINZINK-prePATINA wraz z niezbędnymi obróbkami i całym systemem odwadniania dachów, potwierdzając tym samym ekologiczny kierunek działalności RHEINZINK.

Pobierz

Certyfikaty ISO dla środowiska

Zaangażowanie RHEINZINK w ochronę środowiska zostało docenione i jest certyfikowane przez niezależne instytuty.

Dokumentujemy świadomość ekologiczną w RHEINZINK między innymi poprzez przetestowany i certyfikowany system zarządzania środowiskowego DIN ISO 14001 oraz poprzez wprowadzenie certyfikowanego zarządzania energią zgodnie z DIN EN ISO 50001. 

Naszym celem jest oszczędzanie energii, oszczędzanie zasobów i minimalizowanie wpływu naszych produktów na środowisko.

Pobierz

Certyfikat CSR od EcoVadis

RHEINZINK otrzymał srebrny certyfikat EcoVadis, największej i najbardziej zaufanej organizacji na świecie przeprowadzającej oceny zrównoważonego rozwoju biznesu. EcoVadis jest organizacją działającą globalnie i przeprowadza oceny CSR (Corporate Social Responsibility) w 150 krajach na całym świecie. Do tej pory oceniono ponad 85 000 firm. Ocena obejmuje cztery obszary: środowisko, metody pracy, uczciwe praktyki biznesowe i zrównoważone zakupy. Celem EcoVadis jest sprawienie, aby wyniki CSR były mierzalne, przejrzyste i zachęcające do ulepszeń. Metodologia EcoVadis opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000). Procedurę monitoruje komitet naukowy złożony z ekspertów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz ekspertów ds. łańcucha dostaw.

Pobierz

Ochrona przed elektrosmogiem

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Elektrosmogu (IGEF e.V.) zbadało poziom ochrony przed elektrosmogiem w przypadku zastosowania produktów RHEINZINK. Pomiary mające na celu określenie tłumienia ekranowania przed falami elektromagnetycznymi w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 4 GHz wykazały, że systemy dachowe i okładziny elewacyjne wykonane z tytan-cynku RHEINZINK tłumią promieniowanie o wysokiej częstotliwości padające z zewnątrz o ponad 105 dB. Oznacza to redukcję o 99,999999999% i nieprzepuszczanie promieniowania elektromagnetycznego. Pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości pojawia się między innymi zaburzenie snu, nudności, bóle głowy, szumy w uszach, słaba koncentracja, zmniejszona odporność psychiczna oraz zwiększony nacisk na układ sercowo-naczyniowy.

Pobierz​​​​​​​

Rozporządzenie REACH EG/1907/2006

  • Produkty RHEINZINK nie podlegają rejestracji w rozumieniu rozporządzenia REACH, ponieważ nie są substancjami, lecz produktami.
  • Nasi dostawcy surowców już dokonali właściwej rejestracji zgodnie z dyrektywą REACH.
  • Produkty RHEINZINK nie zawierają substancji SVHC w stężeniach > 0,1% i dlatego ich rejestracja nie jest konieczna.

Pobierz