ESTETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. RHEINZINK I REDUKCJA CO2

PREPATINA ECO ZINC W LICZBACH

Zrównoważony rozwój z równowagą ekologiczną

W zakresie ochrony środowiska RHEINZINK ma doskonałe osiągnięcia. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju stale pracujemy nad dalszym zmniejszaniem zużycia energii, zwiększając udział energii odnawialnej, a tym samym przyczyniając się do redukcji CO2.

Dzięki prePATINA ECO ZINC, RHEINZINK oferuje teraz najbardziej zrównoważony cynk budowlany na świecie. Certyfikowany surowiec pochodzi ze Skandynawii i jest w 100% produkowany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, emitując przy tym o 50% mniej śladu węglowego. Bez wyjątków i kompromisów.

prePATINA ECO ZINC

RHEINZINK robi różnicę

Zawartość energii pierwotnej w produkcie wskazuje, ile energii potrzeba, aby go wytworzyć — od produkcji surowca po sam produkt uwzględniając transport na każdym z etapów. RHEINZINK posiada deklaracje środowiskowe produktu (EPD) sporządzone zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi. Wynik dowodzi: RHEINZINK potrzebuje zaledwie 4,9 kWh do wyprodukowania 1 kg tytan-cynku przed dalszym walcowaniem. Jest to najniższy wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną w porównaniu do innych producentów metali budowlanych. I to jest nasz wkład w redukcję CO2.

Cynk nie jest surowcem krytycznym

Rudę cynku, surowiec, od którego wszystko się zaczyna, można wydobywać w wielu częściach świata. A więc nie jest to surowiec o krytycznym znaczeniu dla dostaw, co wyraźnie podkreśla Komisja Europejska.

Krótka odległość. Kolejna droga do redukcji CO2

Ponad 90% cynku, jako podstawowego surowca do produkcji, RHEINZINK pozyskuje z Europy, zwłaszcza ze Skandynawii. To w tej części Europy wykorzystanie energii odnawialnej jest najbardziej zaawansowane. Również w Europie znajdują się dwa zakłady produkcyjne RHEINZINK – w Niemczech i we Francji. Krótkie trasy transportowe są zatem naszym kolejnym ważnym elementem ograniczania emisji CO2.

200°C mniej dla lepszego bilansu energetycznego

RHEINZINK jest topiony, odlewany, walcowany i zwijany w rolki o różnej grubości w jednym cyklu produkcyjnym. Wykorzystujemy przy tym naturalną, niską temperaturę topnienia cynku. Mniejsze zapotrzebowanie na temperaturę przez to oznacza również mniejsze zapotrzebowanie na energię. 

NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY CYNK NA ŚWIECIE

prePATINA staje się prePATINA ECO ZINC z 50% mniejszą emisją CO2

50% mniej emisji CO2 - dzięki tytan-cynkowi RHEINZINK-prePATINA ECO ZINC robimy duży krok naprzód w redukcji śladu węglowego. W porównaniu do innych metali stosowanych w budownictwie RHEINZINK od dawna miał najniższe zapotrzebowanie na energię pierwotną podczas produkcji. Teraz robimy kolejny krok w naszej strategii zrównoważonego rozwoju w kierunku dekarbonizacji. RHEINZINK-prePATINA ECO ZINC jest pierwszym produktem, w którym używamy surowców, które zostały wyprodukowane przy użyciu wyłącznie energii odnawialnej.

prePATINA ECO ZINC