ESTETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. RHEINZINK I REDUKCJA CO2

PREPATINA ECO ZINC W LICZBACH

Zrównoważony rozwój z równowagą ekologiczną

W zakresie ochrony środowiska RHEINZINK ma doskonałe osiągnięcia. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju stale pracujemy nad dalszym zmniejszaniem zużycia energii, zwiększając udział energii odnawialnej, a tym samym przyczyniając się do redukcji CO2.

Dzięki prePATINA ECO ZINC, RHEINZINK oferuje teraz najbardziej zrównoważony cynk budowlany na świecie. Certyfikowany surowiec pochodzi ze Skandynawii i jest w 100% produkowany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, emitując przy tym o 50% mniej śladu węglowego. Bez wyjątków i kompromisów.

Pobierz broszurę

RHEINZINK robi różnicę

Zawartość energii pierwotnej w produkcie wskazuje, ile energii potrzeba, aby go wytworzyć — od produkcji surowca po sam produkt uwzględniając transport na każdym z etapów. RHEINZINK posiada deklaracje środowiskowe produktu (EPD) sporządzone zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi. Wynik dowodzi: RHEINZINK potrzebuje zaledwie 4,9 kWh do wyprodukowania 1 kg tytan-cynku przed dalszym walcowaniem. Jest to najniższy wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną w porównaniu do innych producentów metali budowlanych. I to jest nasz wkład w redukcję CO2.

Pobierz broszurę

Bezpieczeństwo w inwestycjach

Rudę cynku, czyli surowiec, od którego wszystko się zaczyna, można wydobywać w wielu częściach świata. A więc nie jest to surowiec o krytycznym znaczeniu dla dostaw, co wyraźnie podkreśla Komisja Europejska.

Zobacz więcej

Krótka odległość. Kolejna droga do redukcji CO2

Ponad 90% cynku, jako podstawowego surowca do produkcji, RHEINZINK pozyskuje z Europy, zwłaszcza ze Skandynawii. To w tej części Europy wykorzystanie energii odnawialnej jest najbardziej zaawansowane.

Również w Europie znajdują się dwa zakłady produkcyjne RHEINZINK – w Niemczech i we Francji. Krótkie trasy transportowe są zatem naszym kolejnym ważnym elementem ograniczania emisji CO2.

Gdzie kupić

200°C mniej. Lepszy bilans energetyczny

RHEINZINK jest topiony, odlewany, walcowany i zwijany w rolki o różnej grubości w jednym cyklu produkcyjnym. Wykorzystujemy przy tym naturalną, niską temperaturę topnienia cynku. Mniejsze zapotrzebowanie na temperaturę przez to oznacza również mniejsze zapotrzebowanie na energię. 

POZNAJ NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY CYNK NA ŚWIECIE

RHEINZINK-prePATINA staje się prePATINĄ ECO ZINC

50% mniej emisji CO2 dzięki tytan-cynkowi prePATINA ECO ZINC. Już na etapie surowca RHEINZINK robi duży krok naprzód w redukcji śladu węglowego. W porównaniu do innych metali stosowanych w budownictwie tytan-cynk od dawna miał najniższe zapotrzebowanie na energię pierwotną podczas produkcji. Teraz robimy kolejny krok w naszej strategii zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. RHEINZINK-prePATINA ECO ZINC jest pierwszym produktem, w którym używamy surowców, które zostały wyprodukowane wyłącznie przy użyciu energii odnawialnej.

Zobacz więcej