Fizyka budowli dla pokryć dachowych z blachy tytan-cynk

Izolacja termiczna dachu

Ochrona cieplna domu to coś, co chroni portfel i podnosi komfort użytkowania. Wartość domu automatycznie wzrasta i dom staje się przyjazny środowisku, gdy zmniejsza się jego zapotrzebowanie na energię lub gdy tej energii ucieka mniej na zewnątrz. 

Izolacja dachu jest w tym przypadku jedną z najważniejszych rzeczy. Reguła ta dotyczy nie tylko obiektów nowobudowanych, ale i budynków poddawanych pracom renowacyjnym. Izolacja cieplna spełnia dwie istotne role – zimą chroni przed utratami ciepła, a latem przed zbytnim nagrzewaniem się pomieszczeń.

Zobacz systemowe rozwiązania

Ochrona termiczna dachu przed stratą ciepła zimą

Zimowa ochrona cieplna zmniejsza straty cieplne budynku, oferując mieszkańcom wygodny i przyjemny mikroklimat, a do tego chroniąc konstrukcję budynku przez niekorzystnym wpływem wilgoci. Jedyny wymóg to to, by pomieszczenia były odpowiednio wentylowane i ogrzewane zgodnie z ich sposobem użytkowania.

Minimalna ochrona cieplna określona została w normach PN-B-02020:1991 i PN-EN ISO 6946:1998 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 

Podczas wykonywania izolacji cieplnej na budynku należy zwrócić uwagę na dokładne wykonanie wszelkiego rodzaju połączeń oraz przyłączy.  W ten oto sposób zapewnimy właściwe funkcjonowanie poszczególnych warstw przegrody dachowej oraz unikniemy niekorzystnego wpływu wilgoci na konstrukcję budowli, w tym powstawania pleśni i grzybów. Unikać należy mostków termicznych – a więc miejsc i elementów, które szybciej niż inne elementy budynku przejmują i przekazują zimno.

Ochrona termiczna dachu przed ciepłem

Letnia ochrona cieplna zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń poprzez ich bezpośrednie nasłonecznienie. Ochrona ta regulowana jest zgodnie z normami PN-B-02020:1991 i PN-EN ISO 6946:1998 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 

Latem mamy do czynienia z dużo większymi skokami temperatur zewnętrznych niż w okresie zimowym. Do tego dochodzi jeszcze bardzo duża różnica temperaturowa powierzchni elementów budowli, wywoływana operowaniem promieni słonecznych. Sprawdził się tu bardzo dobrze zoptymalizowany układ konstrukcji dachowych, z umieszczonymi od zewnątrz warstwami izolacji  cieplnej i wewnątrz zastosowanymi masami akumulacyjnymi. 

Stosowanie okien dachowych wymaga zwrócenia uwagi na dwa istotne czynniki -  współczynnik przepuszczalności ciepła oraz na ochronę przeciwsłoneczną. Klimat panujący w pomieszczeniu polepszony zostanie poprzez wentylowanie pomieszczeń nocą oraz chronienie ich przed światłem słonecznym w dzień.

Wyślij projekt do konsultacji

Ochrona przeciwpożarowa

Pokrycia dachowe RHEINZINK są odporne na ogień i promieniujące ciepło

Ochrona ogniowa to jeden z najważniejszych tematów prawa budowlanego i jest regulowany przez odpowiednie rozporządzenia. Projektant musi przekazać informację w jakich przypadkach wymagane jest twarde poszycie dachu. 

W klasyfikacji ogniowej rozróżnia się materiał i konstrukcję.

Materiał RHEINZINK sklasyfikowany jest wedle normy PN-EN 13501 w kategorii A1. Kategoria ta klasyfikuje materiały o najwyższych parametrach odporności ogniowej. Kategoria A1 potwierdza, że materiał RHEINZINK jest niepalny i nie powoduje powstawania dymu lub innych substancji palnych.

W zależności od konstrukcji dachowych zestawiono takie pokrycia dachowe, które wraz z RHEINZINK spełniają wymogi bez konieczności ich sprawdzania:

  • deskowanie z drewna i materiałów drewnianych z warstwą rozdzielającą z folii bitumicznej z włókniną szklaną lub wkładką z tworzywa szklanego + mata strukturalna o grubości 8 mm;

lub

  • izolacja cieplna z pianki klasy A , pianki typu PUR lub PIR wraz z matą strukturalną; 

Wszelkiego innego rodzaju dachy muszą mieć aprobatę ITB. Udzielane podczas takiego badania świadectwo jest oficjalnym zaświadczeniem obejmującym wszystkie zaproponowane w dachu warstwy. Producent zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej dokumentacji firmie wykonującej prace dekarskie. 

RHEINZINK oferuje Państwu obszerną dokumentacje dla różnych systemów dachowych RHEINZINK – dach na rąbek stojący, dach w systemie listew zatrzaskowych, dach w technologii łusek na deskowaniu (różne grubości i nachylenie) oraz do układania dachów z blachy na matach strukturalnych RHEINZINK AIR-Z oraz RHEINZINK VAPOZINC.  Dokumentacja uwzględnia różne możliwe grubości blachy oraz rożne kąty nachylenia dachu.

Wyślij projekt do konsultacji

Izolacja akustyczna

Często pada pytanie, czy dachy metalowe nie dają podczas opadów deszczu tzw. efektu bębnienia. Dotyczy to zazwyczaj dachów samonośnych (tzw. blachodachówkowych), samonośnie zamontowanych parapetów lub też pokryć metalowych ułożonych na nierównym podłożu itd.

Zupełnie inaczej jest to w przypadku dachów układanych na pełnym deskowaniu, do których należą systemy pokryć dachowych z blachy tytan-cynk RHEINZINK. Z uwagi na pełne podłoże pod blachą oraz autoryzowaną jakość wykonawstwa (wiedza na temat fizyki budowli, warstw przekładkowych itd.) systemy dachowe RHEINZINK  wykazują  bardzo dobre właściwości tłumiące, od pokoleń plasując się pod względem akustycznym w czołówce systemów pokryć dachowych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi danymi, prosimy o kontakt z Doradcami Technicznymi RHEINZINK.

Wyślij projekt do konsultacji

Ochrona odgromowa na dachu metalowym

W przypadku dachu na rąbek stojący lub listwy istnieje możliwość wykorzystania blachy RHEINZINK jako jednego z elementów systemu odgromowego. Obowiązują w tej sytuacji wytyczne normy PN-EN 62305:

• Podkład zgodnie z klasą palności B2
• Montaż zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta elementów
• Wykonanie pokrycia przez doświadczonego i przeszkolonego wykonawcę
• Wszystkie elementy dachu muszą być ze sobą połączone (kalenica, szczyt, lukarny itd.) zapewniając przewodzenie elektryczne
• Odbiór i kontrola przez osoby uprawnione

Oznacza to, że rozbudowana instalacja odgromowa na dachu nie jest konieczna, a co za tym idzie, nie jest zmieniany wygląd dachu (unikany jest efekt "jeża"). Możliwe jest osiągnięcie mniejszej impedancji, niż w przypadku tradycyjnych systemów odgromowych.

W zależności od siły pioruna, zwłaszcza z powiązaną z nią temperaturą, może dojść do przetopienia się materiału RHEINZINK w miejscu uderzenia pioruna . Przetopienie się materiału nie ma większego wpływu na szczelność tej warstwy dachu, gdyż miejsce takie z reguły znajduje się na wystających elementach dachu, a nie na połaci i jest nieznacznych wymiarów. Większe miejsca uderzenia pioruna naprawia się bardzo łatwo używając techniki lutowania miękkiego.

Skuteczną ochroną przed piorunami może być montaż w najwyższym punkcie dachu wysokiej na około 15 cm sztangi odgromowej. Wykonana z odpowiedniego materiału sztanga ta musi mieć trwałe połączenie z dachem RHEINZINK. Podczas zgodnego z zaleceniami montażu pokrycia dachowego RHEINZINK prąd po uderzeniu pioruna odpływa w kierunku okapu. Uziemienie powinno być połączone z okapem. Klamry uziemienia mocuje się tak, by nie miały wpływu na termiczną pracę blachy czyli wydłużanie się materiału. Wszelkie inne wskazówki zawarte zostały w normie PN-EN 62305.

Zalecamy oględziny dachu po bezpośrednim trafieniu przez piorun - nawet wtedy, gdy dach został wyposażony w odpowiedniego rodzaju osprzęt odgromowy.

Osoba wykonująca metalowe pokrycie dachowe zobowiązana jest do podpisania załącznika zgodnie z PN-EN 62305, deklarującego, że metalowa powierzchnia dachu wykonana została zgodnie ze sztuką blacharską i że może być używana jako kompleksowa, zewnętrzna ochrona przed piorunami.

Wyślij projekt do konsultacji