Informacje o materiale i zalecenia

Transport i przechowywanie

Produkty RHEINZINK należy zawsze przechowywać i transportować w suchych oraz wentylowanych warunkach. Należy unikać transportu materiałów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności w przypadku zmiennej pogody.

Na terenie budowy trzeba przygotować suche i wentylowane miejsce do przechowywania blachy.

W przypadku niestosowania się do tych reguł należy liczyć się z powstawaniem wodorotlenku cynku – białej korozji, która wpływa na estetykę, lecz nie wpływa na trwałość blachy.

Ponadto należy unikać:

 • nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania
 • powstawania punktu rosy na okryciu blachy
 • magazynowania na wilgotnym gruncie
 • transportowania / magazynowania na wilgotnych paletach
 • w celu uniknięcia otarć należy unikać zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu

Fabryczne opakowanie

Od stycznia 2022 roku

RHEINZINK zmienił ilość rolek na palecie

Wielu naszych partnerów wyraziło chęć otrzymywania rolek blachy RHEINZINK na europaletach (800x1200 mm). Takie rozwiązanie pozwala na składowanie obok siebie trzech, zamiast dwóch, jednokierunkowych europalet. Aby zrealizować tę zmianę RHEINZINK, zmniejszył wewnętrzną średnicę rolek z 400 mm do 300 mm. W wyniku tej zmiany na jednej europalecie można umieścić 6 małych rolek.

W naszym "Katalogu produktów" nanieślismy te zmiany, uwzględniając nową jednostkę opakowaniową.

Katalog produktów

Znakowanie produktów

Standardy europejskie wymagają odpowiedniego oznakowania towaru przez producenta. Produkty RHEINZINK są dodatkowo oznakowane w następujący sposób.

Arkusze i rolki

Palety z produktami

Rynny i akcesoria

Stempel tłoczny RHEINZINK widoczny na naszych produktach systemu rynnowego jest istotnym znakiem potwierdzającym oryginalność poszczególnych elementów systemu, który składa się z prawie 550 różnych, idealnie dopasowanych do siebie części. 

Uwagi podczas pracy z blachą

 • Przy profilowaniu blachy w profilarce ręcznej lub maszynowej wszelkie zanieczyszczenia i osady na zestawach wałków należy usunąć, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni lub powłok.

 • Ze względów BHP oraz w celu uniknięcia odcisków palców na powierzchni zalecamy używanie rękawiczek.

 • Należy zachować minimalny promień gięcia 1,75 mm. Dla grubości blachy (t) większej niż 1,0 mm minimalny promień gięcia wynosi 1,75 x t [mm].

Techniki łączenia

 • Lutowanie miękkie
  Przed nałożeniem topnika (płynu do lutowania) na powierzchnię blachy RHEINZINK-prePATINA schiefergrau, RHEINZINK-GRANUM oraz z RHEINZINK-PRISMO należy usunąć warstwę zewnętrzną patyny  / powłoki przez ścieranie. Następnie możemy zastosować konwencjonalny płyn do lutowania „ZD-Pro”. Specjalnie do powierzchni RHEINZINK-GRANUM możemy też stosować płyn PowerSurface
 • Klejenie
  Jest uzupełnieniem klasycznych technik mocowania, zwłaszcza przy powierzchniach powlekanych. Klej RHEINZINK jest elastyczny w szerokim zakresie temperatur, ma doskonałą przyczepnością do podłoża oraz natychmiastowo uszczelnia klejone powierzchnie i twardnieje, wiążąc wilgoć z powietrza.

Zobacz porównanie tych metod

Temperatura pracy z blachą

Większość obróbek blacharskich jest wykonywana na warsztacie lub prefabrykowana korzystając z naszego serwisu. Przy obróbce materiału na budowie i występującej temperaturze materiału <10°C podczas dynamicznego formowania (zginania lub zaklepywania) może być wymagane ogrzewanie obszaru obróbki ciepłym powietrzem.

Poruszanie się po dachu podczas montażu

Ze względu na właściwości konstrukcyjne (w tym pełne deskowanie) poruszanie się po dachu z blachy RHEINZINK jest możliwe z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa

Należy jednak unikać chodzenia po patynowanych powierzchniach w brudnych butach, które mogłyby przenosić pyły budowlane, takie jak cement, tynk lub wapno. Te substancje, w połączeniu z wilgocią, mogą powierzchniowo powodować białe przebarwienia, które nie mają wpływu na trwałość blachy, tylko na jej estetykę.

Produkty z folią ochronną

Produkty z folią ochronną: w celu ochrony materiału podczas montażu, transportu i składowania (także przed negatywnym wpływem wilgotnych materiałów budowlanych) stosuje się foliowanie blachy. Ta jednostronnie przylepna folia nanoszona jest maszynowo podczas procesu produkcji i może zmieniać swoje właściwości ze względu na wpływy środowiska (światło słoneczne / promieniowanie UV, mróz, zmiany temperatury i wilgotności). Z tego powodu należy niezwłocznie usunąć folię bezpośrednio po zamontowaniu elementu na koniec dnia pracy.

Czyszczenie powierzchni RHEINZINK-CLASSIC i -prePATINA

RHEINZINK to naturalny materiał, na powierzchni którego tworzy się mocno przylegająca, naturalna warstwa ochronna, tzw. patyna. Tworzenie się patyny jest procesem ciągłym, co przekłada się na samoregenerację powierzchni blachy przy zarysowaniach, przez co jej zabezpieczenie jest zwykle niepotrzebne.

Zanieczyszczenia na etapie budowy

Jeśli na etapie budowy doszło do zanieczyszczeń pochodzących z kurzu, resztek gipsu, zapraw, odcisków palców lub doszło do zanieczyszczenia odchodami ptaków podczas eksploatacji budynku - oba te typy zabrudzeń można usunąć natychmiast po zanieczyszczeniu dedykowanym środkiem czyszczącym RHEINZINK SWEEPER. Środek ten jest olejem stosowanym do czyszczenia blachy oraz do ochrony jej powierzchni.

Ogólne zalecenia dotyczące czyszczenia wszystkich powierzchni RHEINZINK znajdują się w zakładce

Do pobrania

Zanieczyszczenia na etapie eksploatacji

Samoodbudowywanie się powierzchni blach RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA oraz zabliźnianie się powierzchni RHEINZINK-GRANUM odbywa się w wyniku procesu naturalnego patynowania — w tym kontaktu z  wodą deszczową i warunkami środowiskowymi.

Na powierzchni tych blach mogą wystąpić naturalne przebarwienia, między innymi spowodowane przez brud, osady pyłku roślinnego, ptasie odchody lub umieszczenie innych przedmiotów, np. doniczek na parapecie. Te czynniki mogą wpływać na estetykę, lecz nie na trwałość blachy.

Możliwe reakcje i oddziaływania w trakcie budowy

Wpływ powyżej ułożonych pap i membran dachowych

Wartości pH między 5,5 a 11 bezproblemowe dla tytan-cynku RHEINZINK pod względem wystąpienia ryzyka uszkodzeń korozyjnych. Jednak, ze względu na ryzyko wykraplania się z płaskiej powierzchni niektórych materiałów budowlanych kwasów oraz procesowi rozkładu tych kwasów w wyniku promieniowania UV (tzw. zacieków w wyniku korozji bitumicznej), zalecamy tymczasowe zastosowanie powłoki ochronnej, np. Enke Multi Protect.

Są to materiały:

 • gont bitumiczny oraz papa bez posypki
 • membrany dachowe PCV oraz membrany ECB

Przy stosowaniu produktów z tych grup zalecamy skonsultowanie się z ich producentem celem poznania dokładnych wartości pH. Masz pytania lub wątpliwości? Daj nam znać.

Drewniana elewacja i reakcje z drewnem

Niektóre gatunki drewna (dąb lub czerwony cedr) silnie zabarwiają wodę, tym samym przebarwiają powierzchnie obróbek z tytan-cynku. Są to jednak tylko powierzchowne przebarwienia, które nie wpływają na trwałość blachy. Nie znamy żadnych przypadków korozji czy skrócenia żywotności RHEINZINK, spowodowanej wodą spływającą z powierzchni drewnianej elewacji.

Aby uniknąć możliwych rozczarowań natury estetycznej związanych z osadami brudu lub zaciekami spływającej wody, zalecamy odpowiednio szczegółowo zaplanować obróbki blacharskie i detale wykonawcze do elewacji pokrytych drewnem.

Wpływ systemów ogrzewania zasilanych olejem

Olej opałowy zawiera niewielkie ilości niepalnej sadzy oraz siarki, obecne są często również związki żelaza.

Tak jak w przypadku wszystkich jasnych materiałów dachowych możliwe jest powstawanie rdzawych odbarwień wynikających z osadzania się substancji powstających w wyniku spalania paliwa. Powstający osad nie ma wpływu na trwałość materiału.

 

Odbarwienia od zaprawy, cementu lub pyłu gipsowego

Odbarwienia od zaprawy, cementu lub pyłu gipsowego zwykle pojawiają się w miejscach, które nie były prawidłowo zabezpieczone. Dopóki plamy i osady są jeszcze świeże lub płynne, ślady można w dużej mierze usunąć czystą wodą z kranu z dodatkiem płynu do mycia naczyń/neutralnego środka czyszczącego przy użyciu miękkiej szmatki. Zaleca się natychmiastowe usunięcie tego rodzaju plam, zawsze, kiedy to możliwe.

Poniższe zasady dotyczą w równym stopniu wszystkich rodzajów zapraw i betonu:

1. Tego typu odbarwienia mogą powodować dalszą korozję powodowaną przez chlorki, które mogły zostać dodane do wody zarobowej (w postaci chlorków wapnia lub magnezu) - jako część środków wiążących lub przeciw zamarzaniu. Ten proces może utrzymywać się także po fazie wiązania lub schnięcia zapraw lub betonu.

2. Gdy świeża mieszanka spadnie na blachę RHEINZINK może ona, z powodu zawartej wilgoci, spowodować zmiany na powierzchni blachy.  Nie wpływa to korozyjnie na blachę, ale może mieć wpływ na estetykę powierzchni.

Środki do czyszczenia klinkieru ​​​​​​​i cegły

Generalnie można przyjąć, że środki do czyszczenia klinkieru i cegieł mogą uszkodzić powierzchnie naturalnej patyny ze względu na zwykle bardzo niskie pH, powodując korozję. Te powierzchnie dachu, elewacji czy obróbki blacharskiej, które znajdują się poniżej zasięgu działania tych środków, powinny być zatem chronione.

Ślady rdzy i zacieki

Czerwono-pomarańczowe plamy rdzy mogą powstać, gdy elementy stalowe znajdujące się nad powierzchnią RHEINZINK rdzewieją lub powstały w wyniku nieusuniętych wiórów podczas obróbki stali. Zasadniczo ślady rdzy można usunąć tylko poprzez ścieranie. Jednak w przypadku powierzchni patynowanych lub tych, które już mają patynę, mogłoby to doprowadzić do całkowitego usunięcia tej warstwy. Warto również zauważyć, że plamy rdzy mogą pojawić się ponownie, jeśli źródło problemu nie zostanie usunięte.

Zazwyczaj jest to kwestia wyłącznie estetyczna i nie wpływa na trwałość materiału RHEINZINK.

Sól drogowa

W połączeniu z wilgocią sól drogowa może działać korodująco na metal, dlatego w obszarze cokołów budynku mogą wystąpić zmiany na powierzchni patyny. Aby zapobiec tej sytuacji, elementy elewacyjne powinny być umieszczone w odpowiedniej wysokości od powierzchni gruntu — zazwyczaj co najmniej ≥ 30 cm.

Wzajemne oddziaływanie z innymi metalami

Brak szkodliwości:Nie zaleca się:  
 • Aluminium, gołowalcowane lub powlekane
 • Ołów
 • Stal nierdzewna
 • Stal ocynkowana (istnieje możliwość powstawania
  zacieków rdzy na niezabezpieczonych miejscach cięć)
 •  Miedź

Użytkowanie produktów RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA

Formowanie się naturalnej patyny

Tytan-cynk, jako współczesna odmiana blachy cynkowej, jest naturalnym i niczym niepowlekanym materiałem. Wystawiony na wpływy atmosferyczne jest bardzo trwały. Powierzchnia cynku reaguje najpierw z tlenem z powietrza, co skutkuje wytworzeniem się tlenku cynku. Poprzez oddziaływanie wody (deszcz, wilgoć) tworzy się potem wodorotlenek cynku, który poprzez reakcję z dwutlenkiem węgla, z powietrza, przekształca się w szczelną, mocno związaną i nieprzepuszczalną dla wody, warstwę kryjącą z zasadowego węglanu cynku - patynę. Ta warstwa ochronna odpowiada za wysoką odporność cynku na korozję.

Proces patynowania nie przebiega równomiernie i jest to widoczne zwlaszcza na powierzchni RHEINZINK-CLASSIC. Najpierw powstają na niej obszary w kształcie szarych kropli, które powiększają się wraz ze stopniowym tworzeniem się warstwy ochronnej na całej powierzchni. W zależności od intensywności ekspozycji na wilgoć, położenia budynku, a także kąta nachylenia połaci proces ten, z punktu widzenia estetycznego, może trwać od tygodni do kilku lat.

Zasadniczo im bardziej intensywne i częstsze są opady deszczu, tym szybciej tworzy się patyna. Często ta właściwość materiałowa jest wykorzystywana przez architektów jako środek projektowania w celu podkreślenia piękna naturalnego starzenia się budynku.

Poprzez tworzenie się naturalnej patyny i kontakt z deszczówką blacha uzyskuje nie tylko trwały efekt ochrony, ale również efekt samooczyszczania i odbudowywania się powierzchni - niewielkie zadrapania na powierzchni blachy znikają po pewnym czasie.

Właściwości patyny RHEINZINK

Jako alternatywę do gołowalcowanego, pierwotnie błyszczącego materiału RHEINZINK-CLASSIC, można zastosować już fabrycznie patynowane powierzchnie tytan-cynku RHEINZINK-prePATINA. Są to jedyne blachy na rynku, które mają prawdziwie naturalną, niczym nie malowaną, ani powlekaną powierzchnię. 

Te dwa odcienie powierzchni prePATINA wynikają z naturalnego materiału podstawowego i odtworzenia naturalnego procesu patynowania, który jest bardzo zbliżony do dalszego tworzenia się patyny na dachu lub elewacji w terenie.

Występująca jako grafitowo-szara blacha RHEINZINK-prePATINA schiefergrau ma nieco wyższą zawartość miedzi i ciemniejszy odcień w porównaniu z szaro-niebieską odmianą blachy RHEINZINK-prePATINA blaugrau.

Więcej o RHEINZINK-prePATINA

Ślady obróbki i zadrapania

Ślady obróbki i zadrapania

Jeśli podczas montażu czy pracy wystąpią zadrapania na powierzchni blachy tytan-cynk RHEINZINK-CLASSIC lub RHEINZINK-prePATINA, to po pewnym czasie one znikną w trakcie procesu powstawania patyny.

Zmiany w odcieniu

Ponieważ jest to naturalna powierzchnia, patyna blach RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINKprePATINA reaguje na oddziaływanie otoczenia. Ogólnie rzecz biorąc, naturalna patyna jest jaśniejsza w regionach wiejskich lub bez przemysłu, a w regionach narażonych na siarkę np. ze spalin, naturalna patyna jest ciemniejsza.

Na powierzchni patyn mogą wystąpić naturalne przebarwienia, między innymi spowodowane przez brud, osady pyłku roślinnego, ptasie odchody lub umieszczenie innych przedmiotów, np. doniczek na parapecie. Te czynniki wpływają na estetykę, lecz nie na trwałość blachy.

Odciski palców na powierzchni blachy

Ślady odcisków palców na powierzchni blachy RHEINZINK-CLASSIC powstają na skutek kontaktu blachy ze spoconą skórą. W zależności od ich intensywności te miejsca nie zawsze są równomiernie pokrywane patyną i różnice mogą być widoczne przez długi czas. Jedynym niezawodnym sposobem na wyeliminowanie tego estetycznego mankamentu jest wyczyszczenie ich wełną ze stali nierdzewnej oraz przetarcie dedykowanym środkiem czyszczącym RHEINZINK SWEEPER.

W przypadku zabrudzeń na patynowanej powierzchni RHEINZINK-prePATINA wyczyszczenie ich wełną ze stali nierdzewnej usunie warstwę patyny i odsłoni gołowalcowaną warstwę. Patyna na tej powierzchni zostanie z czasem na nowo utworzona. Okres regeneracji patyny w tym przypadku zależy w szczególności od położenia budynku i nachylenia jego elementów.

Osady soli na powierzchni blachy

Używanie RHEINZINK w obszarach przymorskich lub gdzie wystepuję zasolenie powietrza może prowadzić do białych osadów. Jest to całkowicie normalny, choć rzadko spotykany w Polsce proces, zachodzący niezależnie od wybranego materiału i wybranej powierzchni. Ten naturalny osad scala się z naturalną patyną cynku i, ze względu na kontrast kolorów, może być widoczny przede wszystkim na ciemnych powierzchniach. Nie ma to wpływu na żywotność materiału i jego funkcjonalność na elewacji, dachu czy innych elementów, np. obróbek blacharskich czy systemów rynnowych.

Falowanie i powstawanie refleksów na blasze

Wszystkie walcowane blachy mają tendencję do falowania. Norma PN-EN 988 dopuszcza odchyłki płaskości 2 mm dla walcowanych blach i taśm tytanowo-cynkowych przed ich dalszym przetwarzaniem. We wszystkich wariantach powierzchni aspekt wizualny falowania będzie zależny od doboru systemu, grubości blach, kierunku patrzenia, odbicia światła, a nawet wilgotności powietrza. Te minimalne, właściwe zazwyczaj dla cieńszych blach falowania są wizualnie znacznie mniej rozpoznawalne na powierzchniach patynowanych.

Korzystając z właściwego doboru systemu i doradztwa — w tym prawidłowego montażu uwzględniającego rozszerzalność termiczną blach — zjawisko falowania może być znacznie zminimalizowane. 

Podbitka dachowa

Przy zastosowaniu blach RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA jako podbitki dachowej — z braku ich mniejszej ekspozycji na wodę i słońce — należy spodziewać się nieco innego przebiegu naturalnego patynowania. W zależności od wielkości lub orientacji budynku w pewnych okolicznościach na powierzchni blachy może wystąpić wodorotlenek cynku w postaci białych plam lub czarnych kropek. W obszarach nadmorskich te uwarunkowania wraz ze słonym powietrzem mogą powodować powstawanie na podbitce białego osadu. 

Przy zastosowaniu blachy RHEINZINK-GRANUM mogą wystąpić podobne procesy, które — ze względu na większy kontrast kolorystyczny powierzchni blachy — będą bardziej widoczne.

UWAGA:
Każdy z tych przypadków może, lecz nie musi wystąpić oraz nie ma wpływu na żywotność materiału.

Określanie koloru RAL, CMYK lub RGB

Jedyna na świecie naturalna, wstępnie patynowana powierzchnia tytan-cynku RHEINZINK-prePATINA jest materiałem żywym, trwałym i niczym nie powlekanym. Ciągły proces patynowania w warunkach naturalnych uniemożlwia dokładne określenie koloru powierzchni wg RAL, CMYK lub RGB – podobnie jak w przypadku innych naturalnych materiałów (drewna, piaskowca, klinkieru, dachówki itd.)

W celu określenia wyglądu powierzchni RHEINZINK-prePATINA na dachu czy elewacji w wizualizacjach przygotowaliśmy tekstury w modelach BIM. W pozostałych sytuacjach, np. kiedy wykorzystanie tekstur jest niemożliwe lub utrudnione, prosimy kierować się dla szaroniebieskiej blachy tytan-cynk RHEINZINK prePATINA blaugrau – kolorystyką zbliżoną do RAL 7045, a dla blachy o odcieniu grafitowym RHEINZINK prePATINA schiefergrau – kolorystyką zbliżoną do RAL 7043.

Do pobrania

Z poniższej broszury dotyczącej materiału i obróbki dowiesz się wszystkiego o własciwościach RHEINZINK i różnych linii jego powierzchni. Oprócz informacji ogólnych uwzględniono ważne informacje dotyczące transportu, przechowywania i użytkowania, a także wpływ środowiska i możliwe reakcje z innymi materiałami budowlanymi.


Wersja EN

Wersja DE