Informacje o materiale i zalecenia

Transport i przechowywanie

Produkty RHEINZINK należy zawsze przechowywać i transportować w suchych oraz wentylowanych warunkach. Należy unikać transportu materiałów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności w przypadku zmiennej pogody.

Osoba zarządzająca budową winna przygotować oraz udostępnić suche i wentylowane miejsce na przechowanie materiałów.

W przypadku niestosowania się do tych reguł, należy liczyć się z powstawaniem wodorotlenku cynku – białej korozji, która wpływa na estetykę, lecz nie wpływa na trwałość blachy.

Ponadto należy unikać:

 • nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania
 • powstawania punktu rosy na okryciu
 • magazynowania na wilgotnym gruncie
 • transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach
 • w celu uniknięcia otarć należy unikać zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu

Fabryczne opakowanie

Od stycznia 2022 roku

RHEINZINK zmienia ilość rolek na palecie

Wielu naszych partnerów wyraziło chęć otrzymywania rolek blachy RHEINZINK na europaletach (800x1200 mm). Takie rozwiązanie pozwala na składowanie obok siebie trzech, zamiast dwóch, jednokierunkowych europalet. Aby zrealizować tę zmianę RHEINZINK, zmniejsza wewnętrzną średnicę rolek z 400 mm do 300 mm. W wyniku tej zmiany na jednej europalecie można umieścić 6 małych rolek.

Przejście na nowe standardy pakowania rolek będzie odbywać się stopniowo. Po wyprzedaży małych rolek o średnicy wewnętrznej 400 mm, małe rolki o średnicy 300 mm będą dostarczane na już zoptymalizowanych pod kątem przechowywania europaletach. W naszym "Katalogu produktów" nanieślismy te zmiany, uwzględniając nową jednostkę opakowaniową.

Katalog produktów

Znakowanie produkcji

Standardy europejskie wymagają odpowiedniego oznakowania towaru przez producenta. Produkty RHEINZINK są dodatkowo oznakowane w następujący sposób.

Arkusze i rolki

Palety z produktami

Rynny, rury i akcesoria

Stempel RHEINZINK widoczny na naszych produktach systemu rynnowego jest istotnym znakiem potwierdzającym oryginalność poszczególnych elementów systemu, który składa się z prawie 550 różnych, dopasowanych do siebie pod względem wymiarów, części.

Uwagi podczas pracy z blachą

 • Przy profilowaniu blachy w profilarce ręcznej lub maszynowej wszelkie zanieczyszczenia i osady na zestawach wałków należy usunąć, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni lub powłok.

 • Ze względów BHP oraz w celu uniknięcia odcisków palców na powierzchni i zalecamy używanie rękawiczek.

 • Należy zachować minimalny promień gięcia 1,75 mm. Dla grubości blachy (t) większej niż 1,0 mm minimalny promień gięcia wynosi 1,75 x t [mm].

Techniki łączenia

 • Lutowanie miękkie
  Przed nałożeniem topnika (płynu do lutowania) na powierzchnię blachy RHEINZINK-prePATINA schiefergrau, RHEINZINK-GRANUM oraz z RHEINZINK-artCOLOR należy usunąć warstwę zewnętrzną patyny  / powłoki przez ścieranie. Następnie możemy zastosować konwencjonalny topnik lub płyn do lutowania „ZD-Pro”
 • Klejenie
  Jest uzupełnieniem klasycznych technik mocowania, zwłaszcza przy powierzchniach powlekanych. Klej RHEINZINK jest elastyczny w szerokim zakresie temperatur, ma doskonałą przyczepnością do podłoża, bardzo dużą siłę klejenia oraz charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną.

Zobacz porównanie tych metod

Temperatura pracy z blachą

Większość obróbek blacharskich jest wykonywana na warsztacie lub prefabrykowana korzystając z naszego serwisu. Przy obróbce materiału na budowie i występującej temperaturze materiału <10°C podczas dynamicznego formowania (zginania lub zaklepywania) może być wymagane ogrzewanie obszaru obróbki ciepłym powietrzem.

Pomoc w skonfigurowaniu zestawu zimowego znajdziesz u naszych Doradców.

Produkty z folią ochronną

Produkty z folią ochronną: w celu ochronny materiału podczas montażu, transportu i składowania (także przed negatywnym wpływem materiałów budowlanych podczas fazy budowy) stosuje się foliowanie elementów przeznaczonych na elewacje. Ta jednostronnie przylepna folia nanoszona jest maszynowo podczas procesu produkcji i może zmieniać swoje właściwości ze względu na wpływy środowiska (światło słoneczne / promieniowanie UV, mróz, zmiany temperatury i wilgotności). Z tego powodu zalecamy usunięcie folii bezpośrednio po zamontowaniu elementu na koniec dnia pracy.

Powlekana powierzchnia linii RHEINZINK-artCOLOR

W celu  zminimalizowania śladów przetwarzania (dotyczy to w szczególności powłok powierzchni linii produktów RHEINZINK-artCOLOR) można podjąć następujące środki:

 • Rąbki powinny być zamykane ręcznie. Dla dodatkowej ochrony można użyć miękkiej szmatki jako przekładki
 • Części robocze takich narzędzi ręcznych jak: zamykacz rąbka, zamykacz okapu czy zaginadło dachowe można okleić samoprzylepną taśmą
 • Należy używać młotków i zaginadeł plastikowych (nylonowych)
 • Znakowanie i nanoszenie wymiarów dokonujemy za pomocą miękkich pisaków
 • Przy temperaturze blachy <10°C materiał należy ogrzać podczas formowania rolkowego oraz podczas procesu formowania. W przypadku „punktów newralgicznych” sensowne może być ogrzanie blachy w obszarze roboczym nawet w temperaturach ≥10°C. Proces ten należy wykonać ostrożnie i bez otwartego ognia. Ze względu na właściwości powłok temperatura blachy linii artCOLOR nie może przekraczać 80°C

Czyszczenie powierzchni RHEINZINK-CLASSIC i -prePATINA

RHEINZINK to naturalny materiał, na powierzchni którego tworzy się mocno przylegająca, naturalna warstwa ochronna, tzw. patyna. Tworzenie się patyny jest procesem ciągłym, co przekłada się na samoregenerację powierzchni blachy przy zarysowaniach, przez co jej zabezpieczenie jest zwykle niepotrzebne.

Zanieczyszczenia na etapie budowy

Jeśli na etapie budowy doszło do zanieczyszczeń pochodzących z kurzu, resztek gipsu, zapraw, odcisków palców lub doszło do zanieczyszczenia odchodami ptaków podczas eksploatacji budynku - oba te typy zabrudzeń można usunąć natychmiast po zanieczyszczeniu dedykowanym środkiem czyszczącym RHEINZINK SWEEPER. Środek ten jest olejem stosowanym do czyszczenia blachy oraz do ochrony jej powierzchni.

Ogólne zalecenia dotyczące czyszczenia wszystkich powierzchni RHEINZINK znajdują się w zakładce

Do pobrania

Zanieczyszczenia na etapie eksploatacji

Samoodbudowywanie się powierzchni blach RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA odbywa się w wyniku procesu naturalnego patynowania - w tym kontaktu z  wodą deszczową i warunkami środowiskowymi.

Na powierzchni patyn mogą wystąpić naturalne przebarwienia, między innymi spowodowane przez brud, osady pyłu pyłkowego, ptasie odchody lub umieszczenie innych przedmiotów, np. doniczek na parapecie. Te czynniki mogą wpływać na estetykę, lecz nie na trwałość blachy i mogą być  eliminowane poprzez odpowiednie planowanie rowiązań.

Możliwe reakcje RHEINZINK z innymi materiałami budowlanymi

Wpływ powyżej ułożonych pap i membran dachowych

Wartości pH między 5,5 a 11 bezproblemowe dla tytan-cynku RHEINZINK pod względem wystąpienia ryzyka uszkodzeń korozyjnych. Jednak, ze względu na ryzyko wykraplania się z płaskiej powierzchni niektórych materiałów budowlanych kwasów oraz procesowi rozkładu tych kwasów w wyniku promieniowania UV (tzw. zacieków w wyniku korozji bitumicznej), zalecamy tymczasowe zastosowanie powłoki ochronnej, np. Enke Multi Protect.

Są to materiały:

 • niechroniony gont bitumiczny oraz papa bez warstwy żwiru
 • membrany dachowe PCV oraz membrany ECB

Przy stosowaniu produktów z tych grup zalecamy skonsultowanie się z ich producentem celem poznania dokładnych wartości pH. Masz pytania lub wątpliwości? Daj nam znać.

Drewniana elewacja i reakcje z drewnem

Niektóre gatunki drewna (dąb lub czerwony cedr) silnie zabarwiają wodę, tym samym przebarwiają powierzchnie obróbek z tytan-cynku. Są to jednak tylko powierzchowne przebarwienia, które nie wpływają na trwałość blachy. Nie znamy żadnych przypadków korozji czy skrócenia żywotności RHEINZINK, spowodowanej wodą spływającą z powierzchni drewnianej elewacji.

Aby uniknąć możliwych rozczarowań natury estetycznej związanych z osadami brudu lub zaciekami spływającej wody, zalecamy odpowiednio szczegółowo zaplanować obróbki blacharskie i detale wykonawcze do elewacji pokrytych drewnem.

Wpływ systemów ogrzewania zasilanych olejem

Olej opałowy zawiera niewielkie ilości niepalnej sadzy oraz siarki, obecne są często również związki żelaza.

Tak jak w przypadku wszystkich jasnych materiałów dachowych możliwe jest powstawanie odbarwień wynikających z osadzania się substancji powstających w wyniku spalania paliwa. Powstający osad nie ma wpływu na trwałość materiału.

 

Wpływ soli, zapraw i innych materiałów oraz substancji

 • Materiały mineralne takie jak węglan wapnia, cement, gips działają korozyjnie na metale w wilgotnych warunkach. Pomiędzy tymi materiałami budowlanymi, a tytan-cynkiem RHEINZINK należy zastosować odpowiednią warstwę oddzielającą (użyć foliowanej blachy) lub zorganizować odpowiednio prace: wykończeniowe prace pylące odpowiednio zabezpieczyć.
 • Sól drogowa w połączeniu z wilgocią działa żrąco na większość metali. Dlatego okładziny elewacyjne powinny zasadniczo mieć wystarczająco dużą odległość od podłoża, z reguły ≥ 30 cm.
 • Środki do czyszczenia klinkieru mają działanie żrące na metale.
 • Stosując uszczelniacze na bazie silikonu powinno się używać tylko neutralne ich rodzaje.

Wzajemne oddziaływanie z innymi metalami

Brak szkodliwości:Nie zaleca się:  
 • Aluminium, gołowalcowane lub powlekane
 • Ołów
 • Stal nierdzewna (choż istnieje możliwość
  powstawania zacieków rdzy na niechronionych
  miejscach cięć)
 •  Miedź

Użytkowanie produktów i patyn RHEINZINK-CLASSIC i -prePATINA

Formowanie się naturalnej patyny

Tytan-cynk, jako współczesna odmiana blachy cynkowej, jest naturalnym i niczym niepowlekanym materiałem. Wystawiony na wpływy atmosferyczne jest bardzo trwały. Powierzchnia cynku reaguje najpierw z tlenem z powietrza, co skutkuje wytworzeniem się tlenku cynku. Poprzez oddziaływanie wody (deszcz, wilgoć) tworzy się potem wodorotlenek cynku, który poprzez reakcję z dwutlenkiem węgla, z powietrza, przekształca się w szczelną, mocno związaną i nieprzepuszczalną dla wody, warstwę kryjącą z zasadowego węglanu cynku - patynę. Ta warstwa ochronna odpowiada za wysoką odporność cynku na korozję.

Proces patynowania nie przebiega równomiernie i jest to widoczne zwlaszcza na powierzchni RHEINZINK-CLASSIC. Najpierw powstają na niej obszary w kształcie szarych kropli, które powiększają się wraz ze stopniowym tworzeniem się warstwy ochronnej na całej powierzchni. W zależności od intensywności ekspozycji na wilgoć, położenia budynku, a także kąta nachylenia połaci proces ten, z punktu widzenia estetycznego, może trwać od tygodni do kilku lat.

Zasadniczo im bardziej intensywne i częstsze są opady deszczu, tym szybciej tworzy się patyna. Często ta właściwość materiałowa jest wykorzystywana przez architektów jako środek projektowania w celu podkreślenia piękna naturalnego starzenia się budynku.

Poprzez tworzenie się naturalnej patyny i kontakt z deszczówką blacha uzyskuje nie tylko trwały efekt ochrony, ale również efekt samooczyszczania i odbudowywania się powierzchni - niewielkie zadrapania na powierzchni blachy znikają po pewnym czasie.

Właściwości patyny RHEINZINK

Jako alternatywę do gołowalcowanego, pierwotnie błyszczącego materiału RHEINZINK-CLASSIC, można zastosować już fabrycznie patynowane powierzchnie tytan-cynku RHEINZINK-prePATINA. Są to jedyne blachy na rynku, które mają prawdziwie naturalną, niczym nie malowaną, ani powlekaną powierzchnię. 

Te dwa odcienie powierzchni prePATINA wynikają z naturalnego materiału podstawowego i odtworzenia naturalnego procesu patynowania, który jest bardzo zbliżony do dalszego tworzenia się patyny na dachu lub elewacji w terenie.

Występująca jako grafitowo-szara blacha RHEINZINK-prePATINA schiefergrau ma nieco wyższą zawartość miedzi i ciemniejszy odcień w porównaniu z szaro-niebieską odmianą blachy RHEINZINK-prePATINA blaugrau.

Więcej o RHEINZINK-prePATINA

Ślady obróbki i zadrapania

Ślady obróbki i zadrapania

Jeśli podczas montażu czy pracy wystąpią zadrapania na powierzchni blachy tytan-cynk RHEINZINK-CLASSIC lub RHEINZINK-prePATINA, to po pewnym czasie one znikną w trakcie procesu powstawania patyny.

Zmiany w odcieniu

Ponieważ jest to materiał z naturalną powierzchnią, jego patyna reaguje na oddziaływanie otoczenia. Ogólnie rzecz biorąc, naturalna patyna jest jaśniejsza w regionach, w których powietrze zawiera chlorek, a w regionach narażonych na siarkę z np. ze spalin, naturalna patyna jest ciemniejsza.

Na powierzchni patyn mogą wystąpić naturalne przebarwienia, między innymi spowodowane przez brud, osady pyłu pyłkowego, ptasie odchody lub umieszczenie innych przedmiotów, np. doniczek na parapecie. Te czynniki wpływają na estetykę, lecz nie na trwałośc blachy i mogą być  eliminowane poprzez odpowiednie planowanie rowiazań.

Odciski palców na powierzchni blachy

Ślady odcisków palców na powierzchni blachy powstają na skutek kontaktu blachy ze spoconą skórą. W zależności od ich intensywności nie zawsze są równomiernie pokrywane patyną i mogą być widoczne przez długi czas. Jedynym niezawodnym sposobem na wyeliminowanie tego estetycznego mankamentu jest wyczyszczenie ich wełną ze stali nierdzewnej oraz przetarcie dedykowanym środkiem czyszczącem RHEINZINK SWEEPER.

W przypadku zabrudzeń na patynowanej powierzchni RHEINZINK-prePATINA wyczyszczenie ich wełną ze stali nierdzewnej może usunąć wartwę patyny i odsłonić gołowalcowaną warstwę. Patyna na tej powierzchni zostanie na nowo utworzona. Okres regeneracji patyny zależy w tym przypadku w szczególności od połozenia budynku i nachylenia jego elementów.

Osady soli na powierzchni blachy

Używanie RHEINZINK w obszarach przymorskich lub gdzie wystepuję zasolenie powietrza może prowadzić do białych osadów. Jest to całkowicie normalny, choć rzadko spotykany w Polsce proces, zachodzący niezależnie od wybranego materiału i wybranej powierzchni. Ten naturalny osad scala się z naturalną patyną cynku i, ze względu na kontrast kolorów, może widoczny przede wszystkim na ciemnych powierzchniach. Nie ma to wpływu na żywotność materiału i jego funkcjonalność na elewacji, dachu czy innych elementów, np. obróbek blacharskich czy systemów rynnowych.

Falowanie i powstawanie refleksów na blasze

Wszystkie walcowane blachy mają tendencję do falowania. Norma PN-EN 988 dopuszcza odchyłki płaskości 2 mm dla walcowanych blach i taśm tytanowo-cynkowych przed ich dalszym przetwarzaniem. We wszystkich wariantach powierzchni aspekt wizualny falowania będzie zależny od doboru systemu, grubości blach, kierunku patrzenia, odbicia światła, a nawet wilgotności powietrza. Te minimalne, właściwe zazwyczaj dla cieńszych blach falowania są wizualnie znacznie mniej rozpoznawalne na powierzchniach patynowanych.

Korzystając z właściwego doboru systemu i doradztwa — w tym prawidłowego montażu uwzględniającego rozszerzalność termiczną blach — zjawisko falowania może być znacznie zminimalizowane. 

Podsufitki i podcięcia okapów

Przy zastosowaniu patyn blachy RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA w obszarze podsufitki i podcięć okapów - z braku mniejszej ekspozycji na wodę i słońce - należy uwzględnić ich nieco inny przebieg naturalnego patynowania.

W zależności od wielkości lub orientacji budynku (stropu) w pewnych okolicznościach na powierzchni blachy może wystąpić tworzenie się wodorotlenku cynku. W obszarach przymorskich te uwarunkowania wraz ze słonym powietrzem mogą prowadzić do białych osadów. Każdy z tych przypadków nie ma wpływu na żywotność materiału.

Określanie koloru RAL, CMYK lub RGB

Jedyna na świecie naturalna, wstępnie patynowana powierzchnia tytan-cynku RHEINZINK-prePATINA jest materiałem żywym, trwałym i niczym nie powlekanym. Ciągły proces patynowania w warunkach naturalnych uniemożlwia dokładne określenie koloru powierzchni wg RAL, CMYK lub RGB – podobnie jak w przypadku innych naturalnych materiałów (drewna, piaskowca, klinkieru, dachówki itd.)

W celu określenia wyglądu powierzchni RHEINZINK-prePATINA na dachu czy elewacji w wizualizacjach przygotowaliśmy tekstury w modelach BIM. W pozostałych sytuacjach, np. kiedy wykorzystanie tekstur jest niemożliwe lub utrudnione, prosimy kierować się dla szaroniebieskiej blachy tytan-cynk RHEINZINK prePATINA blaugrau – kolorystyką zbliżoną do RAL 7045, a dla blachy o odcieniu grafitowym RHEINZINK prePATINA schiefergrau – kolorystyką zbliżoną do RAL 7043.

Do pobrania

Z poniższej broszury dotyczącej materiału i obróbki dowiesz się wszystkiego o własciwościach RHEINZINK i różnych linii jego powierzchni. Oprócz informacji ogólnych uwzględniono ważne informacje dotyczące transportu, przechowywania i użytkowania, a także wpływ środowiska i możliwe reakcje z innymi materiałami budowlanymi.


Wersja EN

Wersja DE