Niezawodność

 • Zawieramy wiążące, jasno określone umowy

 • Naszym zobowiązaniem jest dotrzymanie złożonych obietnic, w możliwie najlepszy dla obu stron sposób

 • Możemy sobie ufać i polegać na sobie nawzajem

Uczciwość

 • Ustosunkowujemy się do pomysłów i opinii innych osób bez oceniania.
 • Słuchamy aktywnie i wspieramy się nawzajem.
 • Oddzielamy sprawę od osoby.
 • Szanujemy siebie nawzajem.

Odpowiedzialność

 • Bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy.
 • Pewnie stawiamy czoła zadaniom.
 • O nas mówią wyniki pracy zarówno te pozytywne, jak i negatywne.
 • W RHEINZINK dotrzymujemy naszych zobowiazań.

Gotowość do zmian

 • Aktywnie wspieramy procesy zmian.
 • Nasze środowisko ciągle się zmienia, dlatego jesteśmy otwarci na zmiany i aktywnie szukamy możliwości poprawy.
 • Konstruktywnie pracujemy nad procesami zmian, aby odnieść sukces w przyszłości.