Gwarancje i certyfikaty RHEINZINK

Certyfikacja budynków według kryteriów zrównoważonego rozwoju zyskuje na znaczeniu na całym świecie. Różne systemy certyfikacji, takie jak DGNB, LEED oraz BREEAM , wykorzystują zweryfikowane dane o produktach z deklaracji dotyczących konkretnych produktów lub ogólnych baz danych do obliczania oceny cyklu życia budynków. Opieramy się na przejrzystości i rzeczywistych danych, dlatego posiadamy deklaracje środowiskowe produktów zgodne z ISO 14025 typ III i EN 15804 dla naszych linii produktów RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA.

Pobierz

Certyfikaty ISO dla środowiska

Zaangażowanie RHEINZINK w ochronę środowiska zostało docenione i jest certyfikowane przez niezależne instytuty.

Dokumentujemy świadomość ekologiczną w RHEINZINK między innymi poprzez system zarządzania środowiskowego DIN ISO 14001 oraz poprzez wprowadzenie certyfikowanego zarządzania energią zgodnie z DIN EN ISO 50001. 

Naszym celem jest oszczędzanie energii, oszczędzanie zasobów i minimalizowanie wpływu naszych produktów na środowisko.

Pobierz

Rozporządzenie REACH EG/1907/2006

  • Produkty RHEINZINK nie podlegają rejestracji w rozumieniu rozporządzenia REACH, ponieważ nie są substancjami, lecz produktami.
  • Nasi dostawcy surowców już dokonali właściwej rejestracji zgodnie z dyrektywą REACH.
  • Produkty RHEINZINK nie zawierają substancji SVHC w stężeniach > 0,1% i dlatego ich rejestracja nie jest konieczna.

Pobierz

Deklaracje środowiskowe EPD

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD - Environmental Product Declaration) to dokument, który dostarcza informacji dotyczących wpływu produktu na środowisko w trakcie całego jego cyklu życia. EPD jest oparty na standardzie ISO 14025 i jest często używany w celu dostarczenia konsumentom, inwestorom i innym zainteresowanym stronom informacji o ekologicznych aspektach produktów.

Pod koniec lat 90-tych RHEINZINK dołączył do grona produktów budowlanych przyjaznych dla środowiska zgodnie z normą ISO 14025 typu III, a od stycznia 2013 roku jesteśmy także jednym z pierwszych producentów metali posiadających EPD zgodnie z nową normą PN-EN 15804 dla naszych linii produktów RHEINZINK-CLASSIC oraz RHEINZNK-prePATINA.

EPD zgodnie z normą ISO 14025 Typ III oraz EN 15804 zawiera podstawowe dane do oceny wpływu budynku na środowisko, w tym także szczegółowe dane dotyczące zużycia surowców, emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii oraz innych aspektów środowiskowych związanych z produkcją, użytkowaniem i utylizacją danego produktu.

Pobierz

Certyfikat C2C Cradle to Cradle

RHEINZINK jest jedną z niewielu firm z branży przemysłu metalowego, która w sierpniu 2019 roku ponownie przeszła certyfikat „Cradle-to-Cradle” z oceną „Bronze”.  „Cradle-to-Cradle” (C2C) to certyfikat, który wymaga wykazania zrównoważonego podejścia firmy i właściwości jej produktów za pomocą szerokiej gamy danych i informacji. Filozofią „Cradle to Cradle” jest to, iż wszystkie materiały budowlane można przetworzyć w nowy produkt bez utraty ich jakości. C2C różni się od recyklingu tym, iż dany materiał zachowuje swoją oryginalną wartość i może być powtórnie wykorzystany jako nowy produkt o co najmniej równiej wartości (upcykling) - nie jako produkt niższej kategorii (downcycling).

W „Cradle-to-Cradle” unika się wytwarzania odpadów oraz zanieczyszczania środowiska. Co więcej, wymagane jest, aby materiał nie emitował żadnych substancji toksycznych w czasie użytkowania, rozbiórki oraz w fazie recyklingu.

Certyfikacja „Cradle to Cradle” dotyczy wszystkich produktów dachowych oraz fasadowych RHEINZINK-CLASSIC oraz RHEINZINK-prePATINA wraz z niezbędnymi obróbkami i całym systemem odwadniania dachów, potwierdzając tym samym ekologiczny kierunek działalności RHEINZINK.

Pobierz

Ochrona przed elektrosmogiem

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Elektrosmogu (IGEF e.V.) zbadało poziom ochrony przed elektrosmogiem w przypadku zastosowania produktów RHEINZINK. Wyniki wykazały nieprzepuszczanie ponad 99% promieniowania elektromagnetycznego. Te zmierzone wartości zostały potwierdzone także pomiarami biologicznymi wykonanymi na ludziach, wykazując redukcję poziomów stresu w organizmie oraz harmonijny wpływ zastosowanych w ten sposób „filtrów” na serce, układ krwionośny oraz nerwowy.

Pobierz