Zrównoważony rozwój społeczny w RHEINZINK

Jesteśmy czymś więcej niż tylko firmą produkcyjną. Jako część tradycyjnej firmy rodzinnej, szczególną uwagę poświęcamy naszym pracownikom. W RHEINZINK przywiązujemy dużą wagę do wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Inwestujemy w młode pokolenie

Bardzo ważni dla nas są młodzi profesjonaliści, dlatego prowadzimy regularne szkolenia i warsztaty w szkołach budowlanych oraz technikach. Jako firma wspierająca współpracujemy z nauczycielami szkół zawodowych i wykładowcami tak, aby jak najlepiej promować zawód blacharza i dekarza.

Dla absolwentów szkół budowlanych organizujemy płatne staże i praktyki u naszych Partnerów. 

KONTAKT

Razem nie tylko dla regionu

Od początku naszej historii produkcja tytan-cynku odbywa się w Datteln, dlatego zaangażowanie się w rozwój regionu jest dla nas naturalne. Oprócz bycia głównym sponsorem odnowy Śluzy Dattelner zaangażowaliśmy się także w rozwój dziecięcego centrum paliatywnego w Datteln i organizację We See Hope, która wspiera dzieci w południowo-wschodniej Afryce.

Regularne wsparcie organizacji non-profit podczas Social Days to także inicjatywa podejmowana przez RHEINZINK. Nasi woluntariusze postawili boisko do siatkówki i wybudowali świetlicę na terenie Family Office South w Datteln, wykonali prace malarskie w Lohschule, oraz remont w Dattelner Tafel i Kinderpalliativzentrum.

Biznes społecznie odpowiedzialny

Dla nas CSR (Corporate Social Responsibility) to coś więcej, niż tylko certyfikacja. Codziennie pracujemy nad odpowiedzialnym podejściem do środowiska, naszych pracowników i partnerów biznesowych. Dlatego bardzo ucieszyła nas informacja, kiedy agencja ratingowa EcoVadis przyznała za pierwszym razem RHEINZINK, jako części grupy Grillo, ocenę zrównoważonego rozwoju społecznego zgodnie z międzynarodową normą ISO 26000 na poziomie „Gold”.