Rynny wewnętrzne i koryta z blachy RHEINZINK

Nowoczesne rozwiązanie do bezpiecznego odwodnienia dachu

W przypadku większych projektów komercyjnych lub budynków o dużych powierzchniach dachowych coraz bardziej poszukiwane są alternatywy dla tradycyjnych odwodnień dachowych. Niezależnie od przeznaczenia budynku niezbędne jest bezpieczne odprowadzanie wody deszczowej, aby od samego początku zapobiec zalaniu, a nawet uszkodzeniu budynków.

Rynny wewnętrzne pod względem planowania i wymiarowania są rynnami specjalnymi, dlatego ich wymiarowanie i wykonanie powinno być odpowiednio przygotowane.

Wyślij projekt do konsultacji

Wymiarowanie systemu odwodnienia

W kwestii prawidłowego projektowania i wykonania odwodnienia dachu pomocne są liczne normy i przepisy.

Przedstawiamy obowiązujące Normy oraz rozporządzenia w Polsce: 

 • PN-EN 12056-3:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia"
 • PN-EN 752 "Zewnętrzne systemy kanalizacyjne oraz  PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków."

Pomocne mogą okazać się rozporządzenia i Normy obowiązujące w Niemczech:

 • ZVSHK: Informacje fachowe - Wymiarowanie rynien wiszących i wewnętrznych.
 • “Karta informacyjna ZVDH" Informacje dotyczące wymiarowania odwodnień
 • "KOSTRA-DWD 2000 - Skoordynowana ocena mocnych opadów do określania instalacji gospodarki wodnej  Deutscher Wetterdienst (DWD) 

Dla przykładu:
Rynny wiszące obliczane są z powodów ekonomicznych tylko do celów samooczyszczania podczas niewielkich opadów deszczu. Wedle normy DIN 1986-100 dotyczy to lokalnych pięciominutowych opadów r(5/5), które to zdarzają się raz na 5 lat. Zgodnie z normą DIN 1986-100 stosować należy wartości obliczeniowe wedle KOSTRA-DWD 2000. Odpowiednie wartości ujęte zostały także w tabeli normy DIN 1986-100, Tabela A.1 dla 90 niemieckich miast, znajdujących się w podobnej strefie klimatycznej co miasta w Polsce.

Do obliczeń hydraulicznych wpływają stałe powierzchnie opadów oraz wartości odpływowe takich powierzchni dachowych, które to uwzględniają opóźnienienia pomiędzy opadami, a rzeczywistym odpływem wody (DIN 1986-100). W obliczeniach uwzględnić należy także długość rynien, ilość załamań, ochronę przed liśćmi, różnice w spadkach oraz wszelkiego rodzaju redukcje.

Wyśłij projekt do konsultacji

Rodzaje powierzchni systemu rynnowego RHEINZINK

Co warto wiedzieć?

Opis systemu, wymiary i grubość blachy

 • Produkowany jako koryto wewnętrzne, z reguły o profilu skrzynkowym
 • Grubość blachy: 0,7 mm / 0,8 mm / 1,0 mm w zależności od przekroju
 • Przekrój do maks. 1000 mm
 • Długość standardowa 3,0 m (inne długości na zapytanie)
 • Rury spustowe oraz akcesoria według Katalogu produktów

Rynny wewnętrzne pod względem planowania i wymiarowania są rynnami specjalnymi. Prosimy zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące wymiarowania i konstrukcji. W razie wątpliwości prosimy o wysłanie Projektu do konsultacji

Przykład konstrukcyjny

Rynna wewnętrzna z rynną zabezpieczającą

 • Wymiarowanie rynien powinno być wykonane zgodnie ze sztuką blacharską
 • Przewidzieć odpowiedni spadek (5 mm/m)
 • Przewidzieć odwodnienie awaryjne - Rynnę bezpieczeństwa
 • Zwrócić uwagę na dylatację 20 mm pomiędzy rynną, a rynną bezpieczeństwa
 • Przewidzieć termostatem sterowane podgrzewanie rynien oraz zapory śniegowe
 • Podpisać umowę serwisową z Wykonawcą

 

Zalecamy wyposażyć rynny wewnętrzne w rynnę bezpieczeństwa. Rynny bezpieczeństwa można wykleić  płynną folią lub wykonać je z metalu. Wyklejana rynna bezpieczeństwa może już na początku prac blacharskich spełniać rolę odwodnienia dachu i chronić przed spiętrzającą się wodą. Odległość pomiędzy rynną dachową, a rynną bezpieczeństwa powinna wynosić co najmniej 20 mm. Każda z rynien bezpieczeństwa wyposażona jest we własne odpływy, by w razie konieczności odprowadzić przedostającą się wodę.  Przyłącze do konstrukcji dachowej powinno być wykonane zgodnie ze sztuka blacharską tak, aby w razie spiętrzenia się wody, nie mogła ona przedostać się do konstrukcji dachu.

 

Poproś o detale CAD

Wybieraj sprawdzone rozwiązania

Nie buduj tymczasowo!

W RHEINZINK wiemy, że system rynnowy jest najbardziej eksploatowaną częścią dachu, w którym najsłabszy element decyduje o trwałości systemu i bezpieczeństwie budynku. Dlatego nasz serwis obejmuje nie tylko dostęp do detali CAD, ale również pomoc w doborze właściwych rozwiązań i wyliczeniu ich kosztów. Bezpłatnie.

Skontaktuj się z nami