Kabel grzewczy RHEINZINK do koryt, rynien i rur spustowych

Właściwe rozwiązanie w obszarach z dużymi opadami śniegu

Kabel grzewczy RHEINZINK jest przeznaczony do zabezpieczania przed zatykaniem koryt dachowych, rynien i rur spustowych w wyniku zamarzania - zjawiska występującego najczęściej w obszarach z dużymi opadami śniegu. Ogrzewanie elektryczne rynny zapobiega gwałtownym obciążeniom okapu powstającym w wyniku zamrażania, zabezpieczając przed powstawaniem niebezpiecznych nawisów lodowych.

System z kablem grzewczym RHEINZINK z elektrycznym regulatorem ciepła to gotowe do użycia bezobsługowe rozwiązanie, chroniące mienie i zabezpieczające budynki przed uszkodzeniami spowodowane wodą z roztopów w korytach i koszach.

Dane techniczne

  • Praca w temperaturze otoczenia: od –40°C do +80°C
  • Ogólna temperatura pracy: +20°C
  • Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy: +65°C
  • Maksymalne dopuszczalne napięcie pracy: 230 V
  • Klasa szczelności: IP 67 (wtyczka IP 44)

Katalog produktów

Wbudowany elektroniczny regulator obniżajacy koszty eksploatacji

Samoregulujące się kable grzewcze mają dokładność przełączania +/- 1,5 k, a amortyzacja zakupu sterownika elektronicznego jest możliwa już w pierwszym okresie zimowym.

Gotowy do montażu kabel grzewczy jest dostępny w długościach 10, 15 i 20 m. Ogrzewanie koryt dachowych, rynien i rur spustowych  RHEINZINK można stosować w połączeniu z systemami barier i płotków przeciwśniegowych.

Pobierz opis techniczny

Działanie i konserwacja

Ogrzewanie rynien dachowych RHEINZINK z reguły nie wymaga konserwacji. Mimo to w regularnych odstępach (przynajmniej raz w roku przed nastaniem zimy) zalecana jest kontrola wizualna. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia systemu ogrzewania, należy kontrolować czystość rynien i w razie potrzeby je czyścić.

Podczas prac konserwacyjnych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie systemu ogrzewania przed uszkodzeniem, a po ich zakończeniu system ogrzewania należy dokładnie sprawdzić. Uszkodzone elementy grzejne nie mogą być użytkowane.

Podczas działania ogrzewania rynien dachowych należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Należy przestrzegać dopuszczalnych warunków pracy (napięcie, prąd, temperatura pracy, temperatura otoczenia, klasa IP).

 

Instrukcja montażu