Bariery i zapory przeciwśniegowe

Dachy z blachy

Zalety systemu

 • Ochrona przechodniów oraz pojazdów przed spadającym z dachów śniegiem lub lodem
 • Szybki i łatwy montaż bez dziurawienia dachu
 • Systemy uwzględniające rozszerzalność termiczną blachy
 • Sprawdzeni i certyfikowani dostawcy

Uwarunkowania prawne i techniczne

Systemy zapór śniegowych służą do ochrony przechodniów oraz pojazdów przed spadającym z dachów śniegiem lub lodem. To czy system zapór śniegowych jest wymagany, czy też nie, regulowane jest przez uwarunkowania lokalne.

Obowiązek montażu zapór śniegowych uzależniony jest od nachylenia i wysokości dachu oraz od stopnia zagrożenia dla przechodniów i pojazdów. Decyzja co do sposobu wykonania systemu zapór śniegowych, zależy od Inwestora oraz od sposobu użytkowania budynku — np. czy jest to miejsce spotkań, budynek publiczny itp.

 

Systemy do dachów na rąbek

bariery i zapory przeciwśniegowe

Zalecamy stosowanie systemów zapór śniegowych mocowanych bez przebić przy pomocy specjalnych klamer na rąbek. Odpowiednio wymierzona i dopasowana rura pozwala zapobiec ześlizgiwaniu się leżącego na dachu śniegu.

System zapór śniegowych RHEINZINK S5

Ten alternatywny system do dachów na rąbek stojący, jest nie tylko przekonujący wizualnie, ale i bardzo odporny na nacisk dużych mas śniegu. Zaporę śniegową charakteryzuje:

 • Wytrzymałość dzięki zastosowaniu trwałych materiałów
 • Szybki i prosty montaż bez dziurawienia blachy
 • Idealne dopasowanie elementów składowych systemu

 

Dobór podłoża

Mocowanie systemu chroniącego przezd osunięciem sie z dachu zalecamy wykonać z użyciem wzmocnionego systemu mocowania CLIPFIX®, który można stosować zarówno do podłoża z desek jak i odpowiednich płyt wiórowych (np. OSB z uprzednio położoną na nich matą VAPOZINC®). Poniżej przedstawiamy zalecane przez RHEINZINK rodzaje podłoża oraz odpowiadające nim Normy i przepisy.

Podkład z desek

Zalecane deski o szerokości ≤ 160 mm i grubości ≥ 24 mm

Podkład z płyt drewnopochodnych

Zalecana grubość ≥ 22 mm, maksymalna długość krawędzi 2,5 m, wyłącznie klejone klejami PMDI. Są to:

 • Płyty OSB/3 lub OSB/4 zgodnie z normą PN-EN 300 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Płyty P5 lub P7 zgodnie z normą PN-EN 312 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Sklejka zgodnie z normą PN-EN 636 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Płyty z drewna litego zgodnie z normą PN-EN 12775 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Drewno klejone warstwowo z fornirów zgodnie z normą PN-EN 14279+A1 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Podłoże z płyt cementowo-wiórowych zgodnie z PN-EN 633 jako materiał w wykonaniu B-s1-do lub A2-s1-d0

Zgodnie z normą Eurocode 1 (PN-EN 1991-1-4) obciążenia wywołane ssaniem wiatru określają właściwości podkonstrukcji, np.: grubość krokwi i deski, odstęp między podkładem drewnianym, a krokwiami oraz rodzaje środków mocujących.

Pobierz zalecenia konstrukcyjne

Strefy mocowania

Mocowanie barier i płotków przeciwśniegowych

Zaplanowanie systemów barier i płotków przeciwśniegowych powinno być określone w dokumentacji jak najwcześniej, gdyż w strefie mocowania tych elementów ilość mocowań (łapek) powinna być zwiększona. Należy przeprowadzić obliczenia statyczne.

Strefa łapek stałych i ruchomych

Przy pokryciach dachowych w trakcie projektowania należy uwzględnić zmiany długości (rozszerzanie i kurczenie się) materiału zależne od temperatury otoczenia. W szczególności przy takich detalach, jak:

 • przebicia,
 • krawędzie dachu,
 • kosze,
 • kalenice i wiatrownice
   

należy zastosować właściwe rozwiązania konstrukcyjne; tzn. pasy lub profile muszą być zamontowane w sposób umożliwiający pracę blachy.

Tabela obciążeń dla łapek CLIPFIX®

 • ilość łapek zależy od wysokości budynku i szerokości /grubości pasów blachy zgodnie z obciążeniami wg PN EN 1991-1-4
 • należy zawsze uwzględnić wartości obciążenia wiatrem wynikające ze strefy umiejscowienia budynku

RHEINZINK wspiera projektantów i konstruktorów niezbędnymi wytycznymi w zakresie zastosowania systemów pokryć dachowych i przygotowania dokumentacji projektowej. Przygotowane obok wytyczne są jednym z takich przykładów.

Także dla wykonawców oferujemy wsparcie na budowie, pomagając wybrać optymalny sposób montażu na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej.

 

Wyślij projekt do konsultacji