Pobierz aktualne EPD

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD - Environmental Product Declaration) to dokument, który dostarcza informacji dotyczących wpływu produktu na środowisko w trakcie całego jego cyklu życia. EPD jest oparty na standardzie ISO 14025 i jest często używany w celu dostarczenia konsumentom, inwestorom i innym zainteresowanym stronom informacji o ekologicznych aspektach produktów.

Pod koniec lat 90-tych RHEINZINK dołączył do grona produktów budowlanych przyjaznych dla środowiska zgodnie z normą ISO 14025 typu III, a od stycznia 2013 roku jesteśmy także jednym z pierwszych producentów metali posiadających EPD zgodnie z nową normą PN-EN 15804 dla naszych linii produktów RHEINZINK-CLASSIC oraz RHEINZNK-prePATINA.

EPD zgodnie z normą ISO 14025 Typ III oraz EN 15804 zawiera podstawowe dane do oceny wpływu budynku na środowisko, w tym także szczegółowe dane dotyczące zużycia surowców, emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii oraz innych aspektów środowiskowych związanych z produkcją, użytkowaniem i utylizacją danego produktu.

W skład EPD wchodzą następujące informacje:

  1. Opis produktu: Informacje o produkcie, w tym jego przeznaczenie, specyfikacje techniczne i cechy użytkowe.

  2. Cykl życia: Dokładny opis poszczególnych etapów cyklu życia produktu, takich jak produkcja, transport, użytkowanie i utylizacja.

  3. Zużycie surowców: Informacje na temat rodzaju i ilości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji.

  4. Emisje gazów cieplarnianych: Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), podczas produkcji i użytkowania produktu.

  5. Zużycie energii: Informacje o całkowitym zużyciu energii podczas całego cyklu życia produktu.

  6. Woda: Informacje o zużyciu wody oraz potencjalnych wpływach na jej jakość.

  7. Odpady: Dane dotyczące ilości generowanych odpadów i ich rodzajów, a także sposobów postępowania z nimi.

  8. Inne aspekty środowiskowe: Może to obejmować informacje na temat wpływu na bioróżnorodność, zanieczyszczenia powietrza, wodę i glebę oraz inne istotne kwestie związane ze środowiskiem.

EPD jest narzędziem transparentności, które pomaga konsumentom i interesariuszom dokonywać bardziej informowanych wyborów zakupowych, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne produktów. Dla RHEINZINK stanowi także narzędzie do identyfikacji obszarów, w których można dokonać ulepszeń w celu zminimalizowania negatywnego wpływu ich produktów na środowisko.

Wyszukaj i pobierz