Zespół pałacowy Longchamp

Zespół pałacowy Longchamp

Marseille, Francja

Klient

Direction des Constructions et de l'Architecture
Marseille
Francja

Koncepcja architektoniczna

François Botton, Architecte en chef des Monuments Historiques
Lyon
Francja

Wykonawca prac blacharskich z RHEINZINK

Entreprise Bourgeois
Fourques
Francja

Szczegóły techniczne

Dach: 1 300 m² System na listwę Klick
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Copyright zdjęcie

RHEINZINK