Lutowanie lub klejenie

O trwałości całego systemu rynnowego decydują połączenia. Trwałość rynien cynkowo-tytanowych ocenia się na 80 – 120 lat i jak każdy materiał trzeba umieć je połączyć. Porównanie technik mocowania poprzez lutowanie miękkie czy klejenie pokazuje, że obie techniki mają swoje zalety jak i ograniczenia. Obie jednak mają swoje ugruntowane znaczenie i zachowają swoje miejsce wśród technik połączeń.

Lutowanie miekkie

 • Zaletą lutowania jest szybka i łatwa metoda pracy – dodatkowe nitowanie nie jest potrzebne
 • Uzyskujemy trwałe, mocne i wodoszczelne połączenie
 • Mamy ten sam poziom wytrzymałości szwu co i materiału oryginalnego
 • Prawidłowo wykonane połączenie osiąga trwałość materiału podstawowego
 • Połączenia lutowane można w pełni obciążać już bezpośrednio po ich wykonaniu
 • Estetyczne lutowanie jest wizytówką profesjonalizmu wykonawcy
 • Lutowanie jest nieco tańszym połączeniem w porównaniu z klejeniem

Lutowanie miękkie (nie mylić ze spawaniem) jest to szczelne i mocne połączenie metali za pomocą dodatkowego metalu – lutu. Aby uzyskać trwałe połączenie temperatura topnienia lutu musi być niższa od temperatury topnienia elementów łączonych. W przypadku rynien wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK temperatura topnienia lutu wynosi od 183 °C do 235 °C. Prawidłowo przygotowane elementy do lutowania muszą nachodzić na siebie z odpowiednim zakładem. Szerokość zakładu powinna wynosić 10 -15 mm – taki zakład jest optymalny, aby uzyskać dobre połączenie. Szczelina lutownicza nie może być większa niż 0,5 mm. W przypadku większej szczeliny połączenie lutowane jest mniej trwałe. Płyn do lutowania (topnik) należy nakładać obficie pędzlem i na całej powierzchni zakładu elementów, które mają być połączone.Przy fachowo wykonanym lutowaniu odpowiednio szczelne i wytrzymałe połączenie uzyskane jest nie przez przyleganie (adhezję) lutu do powierzchni blachy, tylko poprzez utworzenie stopu cyny i materiału RHEINZINK w miejscach stykania się.

Nasze zalecenia:

Płyn do lutowania (topnik):

 • Jako płyn do lutowania polecamy produkt „ZD-pro“ firmy Felder - ze względu na parametry techniczne opracowane specjalnie pod kątem właściwości blachy RHEINZINK-prePATINA oraz RHEINZINK-CLASSIC. Do RHEINZINK-CLASSIC można również użyć płynu lutowniczego „Z-04-S” firmy Chemet.

Cyna do lutowania:

 • Do lutowania stosujemy cynę o składzie L-Pb Sn 40 (Sb) lub L-Pb Sn 50 (Sb) (40/60 lub 50/50 z zawartością antymonu < 0,5 wagi %) wg EN-ISO 9453.
 • Jako alternatywę można uzyć cynę o składzie SnZn 801 wg EN-ISO 9453 - jest ona idealnie dopasowana do lutowania tytan-cynku i charakteryzuje się wysoką zawartością cyny i szczególnie dobrymi charakterystykami technicznymi. Ponadto jest bezołowiowa.

Należy pamiętać, że w przypadku powierzchni RHEINZINK-artCOLOR i RHEINZINK-prePATINA schiefergrau warstwę ochronną należy mechanicznie usunąć używając materiału ściernego, np. wełny ze stali nierdzewnej.

Pobierz instrukcję lutowania

Klejenie jako alternatywa

 • Zaletą klejenia jest prostota w użyciu, brak konieczności posiadania obszernej wiedzy specjalistycznej i sprzętu
 • Uzyskujemy ładny wygląd połączenia niezależnie od doświadczenia dekarza
 • Elastyczność oraz okres twardnienia kleju umożliwiają drobne korekty ułożenia rynien i narożników
 • Klejenie zapewnia trwałą wodoszczelność
 • Uzyskujemy ten sam poziom wytrzymałości szwu co i materiału oryginalnego
 • Klejenie umożliwia amortyzacji ruchów termicznych we wszystkich zakresach temperatur  (nawet do -30°C)
 • Dzięki klejeniu możemy łączyć metale, których nie da się lutować

Elastyczne klejenie jest często doskonałym uzupełnieniem klasycznych, mechanicznych (nitowanie) technik mocowania w rzemiośle blacharskim. Za względu na swoją elastyczność w szerokim zakresie temperatur, kleje poliuretanowe doskonale nadają się do stosowania na zewnątrz. Jeżeli grubość warstwy kleju jest wystarczająca, to w zasadzie amortyzuje ona ruchy we wszystkich zakresach temperatur i po odciążeniu powraca do swojej pozycji wyjściowej. Elastyczne kleje RHEINZINK mają zdolność do odkształcania > 70%. Nawet przy długotrwałym użytkowaniu część połączona klejem powraca po odciążeniu zawsze do stanu pierwotnego. Są to właściwości, które kleje te posiadają nawet przy temperaturze -30 °C. Elastyczne kleje poliuretanowe oprócz łączenia blach cynkowo-tytanowych stosowane są przy materiałach, które z trudem dają się lutować lub nie dają się lutować wcale, w szczególności przy występowaniu powierzchni lakierowanych.

Wybierając klejenie, jako sposób mocowania rynny RHEINZINK,  należy go montować z zakładem. Za optymalny uznaje się zakład o szerokości ok. 50 mm. Klej poliuretanowy nakłada się paskami o szerokości 8 mm na powierzchnie elementów, które mają być połączone. Najlepsze połączenie uzyskuje się, jeżeli spoina znajduje się w pobliżu uchwytu. Po ułożeniu rynny na warstwie kleju, jej położenie można korygować jeszcze przez okres ok. 30 min.

Ponieważ warstwa kleju o grubości ok. 0,5-2 mm kompensuje ruchy rynny tylko w ograniczonym zakresie, dlatego też co ok. 15 m rynna powinna być dylatowana. Dostępne w sprzedaży standardowe opakowania, tzw. kartusze, z klejem poliuretanowym dają spoinę o długości ok. 6-7 m, która wystarcza na wykonanie kompletnego orynnowania całego domu.

Pobierz instrukcję klejenia