Spotkania konserwatorskie "Sztuka konserwacji 2022"

Zapraszamy 21.04 (czwartek) do Muzeum Niepodległości w Alei Solidarności na wykład "Szerokie spektrum materiałów RHEINZINK do stosowania w obiektach zabytkowych" który rozpocznie się o godzinie 13:00

------------

Inicjatywa  SPOTKANIA KONSERWATORSKIE SZTUKA KONSERWACJI 2022 w Warszawie ma już 25 lat, a pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w 1997 r., w Domu Artysty Plastyka, siedzibie Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, przy ulicy Mazowieckiej.

Głównymi organizatorami są jak co roku: Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Biblioteka Narodowa, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Stowarzyszenie Muzealników Polskich.

Warszawskie spotkania są tak przygotowywane i prezentowane, aby wszyscy zainteresowani ochroną oraz konserwacją obiektów zabytkowych mogli poszerzyć swoje zasoby wiedzy o najaktualniejsze informacje. Będą miały miejsce wystąpienia, prezentacje, pokazy konserwatorskie, warsztaty oraz spotkania organizowane w:

  • Bibliotece Narodowej (na Polu Mokotowskim),
  • Muzeum Niepodległości,
  • Muzeum Łazienki Królewskie,
  • Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (w Forcie IX na Sadybie),
  • Domu Artysty Plastyka.

Szczegółowy program (link)