Dodatkowe uszczelnianie rąbka taśmą RHEINZINK

Taśmy uszczelniające rąbek stojący mogą być stosowane jako dodatkowe uszczelnienie rąbka przy spadku dachu od 5° do 10°. Szczególnie zalecamy stosowanie taśm uszczelniających w obszarach o dużych opadach śniegu.

Uwaga:
podczas niekorzystnych warunków pogodowych występujących w trakcie montażu odradzamy mocowanie taśm uszczelniających.