Informacje o materiale i zalecenia

Transport i przechowywanie

Produkty RHEINZINK należy zawsze przechowywać i transportować w suchych oraz wentylowanych warunkach. Należy unikać transportu materiałów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności w przypadku zmiennej pogody. Osoba zarządzająca budową winna przygotować oraz udostępnić suche i wentylowane miejsce na przechowanie materiałów.

W przypadku niestosowania się do tych reguł, należy liczyć się z powstawaniem wodorotlenku cynku – białej korozji, która wpływa na estetykę, lecz nie na trwałość blachy. Ponadto należy unikać:

 • nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania
 • powstawania punktu rosy na okryciu
 • magazynowania na wilgotnym gruncie
 • transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach
 • zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu (w celu uniknięcia otarć)

Od stycznia 2017 roku RHEINZINK wprowadził zmiany w fabrycznym opakowaniu, w którym:

 • Rolki są częściowo owinięte podczas produkcji przezroczystą folią stretch i układane po osiem sztuk na jednej palecie
 • Solidna okładka z tektury zapewnia odpowiednie zabezpieczenie rolek od góry oraz ich wentylacje

Uwagi podczas pracy z blachą

 • Używanie rękawiczek zalecamy ze względów BHP oraz w celu uniknięcia odcisków palców na powierzchni .

 • Znakowanie i nanoszenie wymiarów: za pomocą miękkich pisaków

 • Promień gięcia: należy zachować minimalny promień gięcia 1,75 mm. Dla grubości blachy (t) większej niż 1,0 mm minimalny promień gięcia wynosi 1,75 x t [mm].

 • Profilowanie blachy: obróbka w profilarce ręcznej lub maszynowej. Wszelkie zanieczyszczenia i osady na zestawach wałków należy usunąć, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni lub powłok.

 • Temperatura blachy: przy temperaturach materiału <10°C podczas dynamicznego formowania (zginania lub zaklepywania) może być wymagane ogrzewanie obszaru obróbki ciepłym powietrzem (zestawu zimowego).

 • Lutowanie miękkie: przed nałożeniem topnika (płynu do lutowania) na powierzchnię blachy RHEINZINK-prePATINA schiefergrau oraz z RHEINZINK-artCOLOR należy usunąć wartwę patyny  / warstwę ochronną lakieru przez ścieranie. Następnie możemy zastosować konwencjonalny topnik. RHEINZINK zaleca płyn do lutowania „ZD-Pro”

 • Produkty z folią ochronną: w celu ochronny materiału podczas montażu, transportu i składowania (także przed negatywnym wpływem materiałów budowlanych podczas fazy budowy) stosuje się foliowanie elementów przeznaczonych na elewacje. Ta jednostronnie przylepna folia nanoszona jest maszynowo podczas procesu produkcji i może zmieniać swoje właściwości ze względu na wpływy środowiska (światło słoneczne / promieniowanie UV, mróz, zmiany temperatury i wilgotności). Z tego powodu zalecamy usunięcie folii bezpośrednio po zamontowaniu elementu na koniec dnia pracy.

W celu  zminimalizowania śladów przetwarzania (dotyczy to w szczególności powłok powierzchni linii produktów RHEINZINK-artCOLOR) można podjąć następujące środki:

 • Rąbki powinny być zamykane ręcznie. Dla dodatkowej ochrony można użyć miękkiej szmatki jako przekładki.
 • Części robocze takich narzędzi ręcznych jak: zamykacz rąbka, zamykacz okapu czy zaginadło dachowe można okleić samoprzylepnym taśmą.
 • Należy używać młotków i zaginadeł plastikowych (nylonowych).
 • Przy temperaturze blachy <10°C materiał należy ogrzać podczas formowania rolkowego oraz podczas procesu formowania. W przypadku „punktów newralgicznych” sensowne może być ozgrzanie blachy w obszarze roboczym nawet w temperaturach ≥10°C. Proces ten należy wykonać ostrożnie i bez otwartego ognia. Ze wzgledu na własciwosci powłok temperatura blachy linii artCOLOR nie może przekraczać 80°C.

Czyszczenie powierzchni RHEINZINK-CLASSIC i -prePATINA

RHEINZINK to naturalny materiał, na powierzchni którego tworzy się mocno przylegająca, naturalna warstwa ochronna, tzw. patyna. Tworzenie się patyny jest procesem ciągłym, co przekłada się na samoregenerację powierzchni blachy, przez co jej zabezpieczenie jest zwykle niepotrzebne. Naturalne samooczyszczanie się powierzchni blachy odbywa się w wyniku procesu patynowania i kontaktu z  wodą deszczową, dzięki czemu materiał RHEINZINK, w przeciwieństwie do materiałów powlekanych, nie wymaga czyszczenia i konserwacji.

Jednak na etapie budowy może dochodzić do zanieczyszczeń pochodzących z kurzu, resztek gipsu, zapraw lub odcisków palców. Może również dochodzić do zanieczyszczenie odchodami ptaków podczas eksploatacji budynku. Oba te typy zabrudzeń można zwyczajnie usunąć natychmiast po zanieczyszczeniu dedykowanym środkiem czyszczącem RHEINZINK SWEEPER. Środek ten jest olejem stosowanym do czyszczenia blachy oraz do ochrony jej powierzchni. Ogólne zalecenia dotyczące czyszczenia wszystkich powierzchni RHEINZINK znajdują się w zakładce Do pobrania

 

Możliwe reakcje i kontakt RHEINZINK z innymi materiałami budowlanymi

Wpływ powyżej ułożonych pap i membran dachowych

Ze względu na ryzyko wykraplania się kwasów i procesowi rozkładu w wyniku promieniowania UV na płaskiej powierzchni niektórych materiałów budowlanych, podczas stosowania tytan-cynku z następującymi produktami zalecana jest powłoka ochronna, np. Enke Multi Protect. Są to:

 • niechroniony gont bitumiczny oraz papa bez warstwy żwiru
 • membrany dachowe PCV
 • membrany dachowe ECB (emisja kwasu)


Przy stosowaniu innych produktów zalecamy skonsultowanie się z producentem membran celem poznania wartości pH tych produktów. Uwaga: wartości pH między 5,5 a 11 są bezproblemowe dla tytan-cynku RHEINZINK pod względem wystąpienia ryzyka uszkodzeń korozyjnych. Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas.

Drewniane okładziny elewacyjne w połączeniu z RHEINZINK

Interakcje z naturalnym drzewem wynika głównie z jego wartości pH, który określa stopień kwasowości lub zasadowości materiału. Zasadniczo wartości pH między 5,5 a 11 są bezproblemowe dla tytan-cynku RHEINZINK pod względem wystąpienia ryzyka uszkodzeń korozyjnych. 

Nie znamy żadnych przypadków korozji czy skrócenia żywotności RHEINZINK, spowodowanej wodą spływającą z powierzchni drewnianej elewacji. Jednak niektóre gatunki drewna, na przykład - dąb lub czerwony cedr, silnie zabarwiają wodę, tym samym przebarwiają powierzchnie obróbek z tytan-cynku. Są to jednak tylko powierzchowne przebarwienia nie wpływające na trwałość blachy.

Aby uniknąć możliwych rozczarowań natury estetycznej spowodowanych osadami brudu lub zaciekami spływającej wody i występującej w niej wartości pH, należy zatem szczegółowo zaplanować obróbki blacharskie i detale wykonawcze do elewacji pokrytych drewnem.

Wpływ systemów ogrzewania zasilanych olejem

Tak jak w przypadku wszystkich jasnych materiałów dachowych możliwe jest powstawanie odbarwień wynikających z osadzania się substancji powstających w wyniku spalania paliwa. Olej opałowy zawiera niewielkie ilości niepalnej sadzy oraz siarki, obecne są często również związki żelaza. Powstający osad nie ma wpływu na trwałość materiału.

 

Wpływ innych materiałów i substancji

 • Materiały mineralne takie jak węglan wapnia, cement, gips działają korozyjnie na metale w wilgotnych warunkach. Pomiędzy tymi materiałami budowlanymi, a tytan-cynkiem RHEINZINK należy zastosować odpowiednią warstwę oddzielającą (użyć foliowanej blachy) lub zorganizować odpowiednio prace: wykończeniowe prace pylące odpowiednio zabezpieczyć.
 • Sól drogowa w połączeniu z wilgocią działa żrąco na wiekszość metali . Dlatego okładziny elewacyjne powinny zasadniczo mieć wystarczająco dużą odległość od podłoża, z reguły ≥ 30 cm.
 • Środki do czyszczenia klinkieru mają działanie żrące na metale.
 • Stosując uszczelniacze na bazie silikonu powinno się używać tylko neutralne ich rodzaje.

Wzajemne oddziaływanie z metalami

Brak szkodliwości:Nie zaleca się:  
 
 • Aluminium, gołowalcowane lub powlekane
 • Ołów
 • Stal nierdzewna (choż istnieje możliwość
  powstawania zacieków rdzy na niechronionych
  miejscach cięć)
 
 
 •  Miedź
 

Użytkowanie produktów i patyn RHEINZINK-CLASSIC i -prePATINA

Formowanie się patyny i jej właściwości

Tytan-cynk, jako współczesna odmiana blachy cynkowej, jest naturalnym i niczym nie powlekanym materiałem. Wystawiony na wpływy atmosferyczne jest bardzo trwały. Powierzchnia cynku reaguje najpierw z tlenem z powietrza, co skutkuje wytworzeniem się tlenku cynku. Poprzez oddziaływanie wody (deszcz, wilgoć) tworzy się potem wodorotlenek cynku, który poprzez reakcję z dwutlenkiem węgla, z powietrza, przekształca się w szczelną, mocno związaną i nieprzepuszczalną dla wody, warstwę kryjącą z zasadowego węglanu cynku - patynę. Ta warstwa ochronna odpowiada za wysoką odporność cynku na korozję.

Poprzez tworzenie się naturalnej patyny i kontakt z deszczówką blacha uzyskuje nie tylko trwały efekt ochrony, ale również efekt samooczyszczania i odbudowywania się powierzchni - niewielkie zadrapania na powierzchni blachy znikają po pewnym czasie.

Proces patynowania nie przebiega równomiernie. Najpierw powstają obszary w kształcie szarych kropli, które powiększają się wraz ze stopniowym tworzeniem się warstwy ochronnej na całej powierzchni. W zależności od intensywności ekspozycji na wilgoć, położenia budynku, a także kąta nachylenia połaci proces ten, z puntku widzenia estetycznego, może trwać od tygodni do kilku lat. Zasadniczo im bardziej intensywne i częstrze są opady deszczu, tym szybciej tworzy się patyna. Często ta właściwość materiałowa jest wykorzystywana przez architektów jako środek projektowania w celu podkreślenia piękna naturalnego starzenia się budynku.

Zalety linii RHEINZINK-prePATINA

Jako alternatywę do gołowalcowanego, pierwotnie błyszczącego materiału, można zastosować juz fabrycznie patynowane powierzchnie tytan-cynku. Jest to jedyna blacha na rynku, która ma prawdziwie naturalną, niczym nie malowaną, ani powlekaną powierzchnię.  Występująca jako grafitowo-szara blacha RHEINZINK-prePATINA schiefergrau, ta blacha ma nieco wyższą zawartość miedzi i ciemniejszy odcień w porównaniu z szaro-niebieską odmianą blachy RHEINZINK-prePATINA blaugrau.

Te dwa odcienie powierzchni prePATINA wynikają z naturalnego materiału podstawowego i odtworzenia naturalnego procesu patynowania, który jest bardzo zbliżony do dalszego tworzenia się patyny na dachu lub elewacji w terenie.

Na wszystkich innych powierzchniach tytan-cynku (fosforanowanych lub malowanych) naturalna patyna może tworzyć się dopiero po usunięciu / degradacji powłoki lub farby. Te powierzchnie maja powłoki  o odpowiednich parametrach i właściwosciach i nie odpowiadają naturalnemu procesowi patynowania.

Ślady obróbki i zadrapania

Jeśli podczas montażu czy pracy wystąpią zadrapania na powierzchni blachy tytan-cynk, to po pewnym czasie one znikną w trakcie procesu powstawania patyny.

Zmiany w odcieniu

Ponieważ jest to materiał z naturalną powierzchnią, jego patyna reaguje na oddziaływanie otoczenia. Ogólnie rzecz biorąc, naturalna patyna jest jaśniejsza w regionach w których powietrze zawiera chlorek, a w regionach narażonych na siarkę z np. ze spalin, naturalna patyna jest ciemniejsza.

Na powierzchni patyn mogą wystąpić naturalne przebarwienia, między innymi spowodowane przez brud, osady pyłu pyłkowego, ptasie odchody lub umieszczenie innych przedmiotów, np. doniczek na parapecie. Te czynniki wpływają na estetykę, lecz nie na trwałośc blachy i mogą być  eliminowane poprzez odpowiednie planowanie rowiazań.

Odciski palców na powierzchni blachy

Ślady odcisków palców na powierzchni blachy powstają na skutek kontaktu blachy ze spoconą skórą. W zależności od ich intensywności nie zawsze są równomiernie pokrywane patyną i mogą być widoczne przez długi czas. Jedynym niezawodnym sposobem na wyeliminowanie tego estetycznego mankamentu jest wyczyszczenie ich wełną ze stali nierdzewnej oraz przetarcie dedykowanym środkiem czyszczącem RHEINZINK SWEEPER.

W przypadku zabrudzeń na patynowanej powierzchni RHEINZINK-prePATINA wyczyszczenie ich wełną ze stali nierdzewnej może usunąć wartwę patyny i odsłonić gołowalcowaną warstwę. Patyna na tej powierzchni zostanie na nowo utworzona. Okres regeneracji patyny zależy w tym przypadku w szczególności od połozenia budynku i nachylenia jego elementów.

Osady soli na powierzchni blachy

Używanie RHEINZINK w obszarach przymorskich i słone powietrze może prowadzić do białych osadów. Jest to całkowicie normalny proces, niezależnie od wybranego materiału i wybranej powierzchni. Ten naturalny osad scala się z naturalną patyną i ze względu na kontrast kolorów jest widoczny przede wszystkim na ciemnych powierzchniach. Nie ma to wpływu na żywotność materiału i jego funkcjonalnośc na elewacji, dachu czy innych elementów.

Falowanie i powstawanie refleksów na blasze

Wszystkie walcowane blachy mają tendencję do falowania. Norma PN-EN 988 dopuszcza odchyłki płaskości 2 mm dla walcowanych blach i taśm tytanowo-cynkowych przed ich dalszym przetwarzaniem. We wszystkich wariantach powierzchni aspekt wizualny falowania będzie zależny od kierunku patrzenia, odbicia światła, a nawet wilgotności powietrza. Te minimalne, własciwe dla cienszych blach, falowania są wizualnie znacznie mniej rozpoznawalne na powierzchniach patynowanych i moga być wyeliminowane korzystając z właściwego doradztwa i prawidłowego montażu.

Określanie koloru

Jedyna na świecie naturalna, wstępnie patynowana powierzchnia tytan-cynku RHEINZINK-prePATINA jest materiałem żywym, trwałym i niczym nie powlekanym. Ciągły proces patynowania w warunkach naturalnych uniemożlwia dokładne określenie koloru powierzchni wg RAL, CMYK lub RGB – podobnie jak w przypadku innych naturalnych materiałów (drewna, piaskowca, klinkieru, dachówki itd.)

W celu określenia wyglądu powierzchni RHEINZINK-prePATINA na dachu czy elewacji w wizualizacjach przygotowaliśmy tekstury w modelach BIM. W pozostałych sytuacjach, np. kiedy wykorzystanie tekstur jest niemożliwe lub utrudnione, prosimy kierować się dla szaroniebieskiej blachy tytan-cynk RHEINZINK prePATINA blaugrau – kolorystyką zbliżoną do RAL 7001, a dla blachy o odcieniu grafitowym RHEINZINK prePATINA schiefergrau – kolorystyką zbliżoną do RAL 7043.

Podsufitki i podcięcia okapów

Przy zastosowaniu patyn blachy RHEINZINK-CLASSIC i RHEINZINK-prePATINA w obszarze podsufitki i podcięć okapów - z braku mniejszej ich ekspozycji na wodę i słońce - należy uwzględnić nieco inny przebieg naturalnego patynowania. W zależnosci od wielkości lub orientacji budynku (stropu) w pewnych okolicznościach na powierzchni blachy może wystąpić tworzenie się wodorotlenku cynku. W obszarach przymorskich te uwarunkowania wraz ze słonym powietrzem mogą prowadzić do białych osadów. Każdy z tych przypadkównie ma to wpływu na żywotność materiału.