Błędy w kosztorysowaniu prac blacharskich i sposoby ich unikania

Taki tytuł miała prezentacja RHEINZINK wygłoszona na warsztatach "Aspekty prawne w kosztorysowaniu", które odbyły się w dniach 23-24 listopada 2023 r. w Kołobrzegu. Wydarzenie to zgromadziło specjalistów, ekspertów i praktyków z zakresu kosztorysowania budowlanego.

Tematem warsztatów były aktualne i interesujące dla uczestników kwestie związane z kosztorysowaniem budowlanym. W pierwszym dniu poruszono m.in. zagadnienia:

  - aktualnego stanu prawnego w zakresie kosztorysowania budowlanego,
  - prognoz dynamiki zmian cen w budownictwie,
  - wymogów instytucji w zakresie sposobu wykonywania kosztorysów,
  - kosztorysowania prac osuszających po szkodach zalaniowych,
  - kosztorysowania prac blacharskich
  - waloryzacji wynagrodzenia.

W drugim dniu warsztatów poruszono zagadnienia:

   - metod i formuł kalkulacji kosztorysowej,
   - BIM w kosztorysowaniu,
   - prezentacji programu KOBRA OPTIMA,
   - zapisów kosztorysu w formie elektronicznej,
   - prawnej odpowiedzialności kosztorysanta.

Referaty były wygłoszone przez członków kosztorysowych Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, rzeczoznawców kosztorysowych, biegłych sądowych i członków Zarządu SKB. Istotną częścią spotkania była prezentacja i dyskusja o najczęściej popełnianych błędach w kosztorysowaniu robót blacharskich — w tym prezentacja aktualnych rozwiązań zawartych w katalogu KNR-K-45

POBIERZ BEZPŁATNIE

Warsztaty te stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i aktualizacji wiedzy. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Oddział SKB w Poznaniu. Od 06 września 2023 roku RHEINZINK Polska Sp. z o.o. jest Członkiem wspierającym tę organizację.