Certyfikat zrównoważonego rozwoju EcoVadis dla RHEINZINK

W grudniu 2021 r. RHEINZINK otrzymał srebrny certyfikat od EcoVadis, wiodącego dostawcy certyfikacji zrównoważonego rozwoju. Ocena umożliwia potencjalnym i obecnym klientom porównanie swoich dostawców pod kątem zdefiniowanych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Od momentu założenia w 2007 roku EcoVadis jest największą i najbardziej zaufaną organizacją na świecie przeprowadzającą oceny zrównoważonego rozwoju biznesu. Przez tę obecną w ponad 150 krajach globalną sieć przeszło ponad 85 000 firm, ocenianych w obszarach CSR (Corporate Social Responsibility). Ocena obejmuje cztery obszary: środowisko, metody pracy, uczciwe praktyki biznesowe i zrównoważone zakupy. Celem EcoVadis jest sprawienie, aby wyniki CSR były mierzalne, przejrzyste i zachęcające do ulepszeń i pozytywnych zmian. Odpowiednie dowody należy przedstawić we wszystkich kategoriach.

„O tym, że RHEINZINK jest zrównoważonym materiałem świadczą nasze deklaracje środowiskowe produktu EPD oraz certyfikaty C2C (Cradle2Cradle). Dzięki certyfikacji EcoVadis możemy przedstawić naszym partnerom przejrzyste dane także w pozostałych działaniach korporacyjnych RHEINZINK, co jest zgodne z naszą strategią zrównoważonego rozwoju”, wyjaśnia dr Marianne Schönnenbeck, Group Sustainability Oficer.

Metodologia EcoVadis opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000). Procedurę monitoruje komitet naukowy złożony z ekspertów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz ekspertów ds. łańcucha dostaw. RHEINZINK po raz pierwszy przedstawił własną ocenę w 2021 roku.