Rewitalizacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych

Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową, która odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w Warszawie, w Wyższej Szkole Menadżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36. Na konferencji będziemy gościć osoby na stałe związane z procesem rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych: konserwatorów, projektantów, osoby zarządzające takimi zasobami, inwestorów oraz firmy specjalizujące się w realizacji takich inwestycji.

------------

PROGRAM

9.00-9.05 Otwarcie konferencji — Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA
9.05-10.35 Zabytek w rejestrze – od zakupu do realizacji na przykładzie Foksal 13 i Foksal 15” mgr inż. arch. Anna Rostkowska, PROART Anna Rostkowska 90 min
10.35-10.45 - "Od cynku do tytan-cynku. Rewitalizacja obiektów zabytkowych z blachy" - prezentacja RHEINZINK

PRZERWA KAWOWA

11.00-11.45 Termomodernizacja budynków zabytkowych od wewnątrz prof. Robert Wójcik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
11.45-12.05 prezentacja firmy VISBUD PROJEKT
12.05-12.15 prezentacja firmy RECTICEL
12.15-12.25 Mineralna piana izolacyjna Airium, LAFARGE CEMENT
12.25-12-35 Hydroizolacje budynków od wewnątrz w technologii REMMERS, dr inż. Bartłomiej Mączyński, REMMERS
12.35-13. 20 Zabezpieczenia budynków zabytkowych przed wilgocią i wodą gruntową prof. Robert Wójcik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

PRZERWA KAWOWA

13.35-14.20 Fasady budynków zabytkowych- renowacje, zabezpieczenia w oparciu o wybrane realizacje prof. Robert Wójcik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
14.20 Zakończenie konferencji

------------

Konferencja dofinansowana przez Partnerów konferencji - Sponsorów.
Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny - 100,00 zł netto + 23% VAT od osoby.

Organizator:
Art MediaTechnics

Zgłoszenie udziału
 


Rewitalizacje obiektów zabytkowych i poprzemysłowych