Sztuka rzemiosła w kosztorysowaniu robót blacharskich

W dniach 28-29 września 2023 r. odbyły się II Warsztaty "Kosztorysowe Podlasie" 2023 - "Kosztorysowanie od podstaw", które skupiły się na omówieniu kluczowych zagadnień związanych z procesem kosztorysowania w branży budowlanej. Wydarzenie to zgromadziło specjalistów, ekspertów i praktyków z obszaru inwestycji budowlanych.

Podczas dwudniowego spotkania dyskutowano o rodzajach kosztorysów, sposobach ich sporządzania, metod i formuł kalkulacji. Warsztaty poprowadzono w formie prelekcji, połączonej z dyskusją, podczas której czynny udział będą brali wszyscy uczestnicy. 

Referaty były wygłoszone przez członków kosztorysowych Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, rzeczoznawców kosztorysowych, biegłych sądowych i członków Zarządu SKB. Istotną częścią spotkania była prezentacja i dyskusja o najczęściej popełnianych błędach w kosztorysowaniu robót blacharskich — w tym powodów zastąpienia pozycji z katalogu KNR 2-02 aktualnymi rozwiązaniami zawartymi w katalogu KNR-K-45

Błędy w kosztorysie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych. Zadania kosztorysanta wymagają wiedzy z zakresu inżynierii budowlanej oraz różnorodnych umiejętności, takich jak analiza kosztów, znajomość materiałów i technologii budowlanych oraz prawa i przepisów dotyczących branży budowlanej. 

Katalog Nakładów Rzeczowych KNR K-45 może okazać się pomocnym w pracy nie tylko kosztorysanta, gdyż obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót odwodnieniowych dachu oraz obróbek blacharskich w budownictwie ogólnym. Katalog stanowi podstawę do sporządzania części rzeczowej  kosztorysów szczegółowych i może być wykorzystany do:

  • planowania, rozliczania i kontroli zużycia materiałów, 
  • planowania, rozliczania i kontroli nakładów robocizny i sprzętu

POBIERZ BEZPŁATNIE

W związku z ciągłym rozwojem w dziedzinie budownictwa, te warsztaty stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i aktualizacji wiedzy, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami.


Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Oddział SKB w Białymstoku. Od 06 września 2023 roku RHEINZINK Polska Sp. z o.o. jest Członkiem wspierającym tę organizację.