Systemy komunikacji dachowej od RHEINZINK

System komunikacji dachowej

 • Ułatwia przeprowadzanie prac konserwacyjnych i przeglądów dachu
 • Pewny montaż bez dziurawienia dachu
 • Uwzględniający rozszerzalność termiczną blachy
 • Certyfikowani dostawcy systemu i jego składowych

Systemy komunikacji dachowej ułatwiają przeprowadzanie regularnych przeglądów pokrycia dachowego oraz prac konserwacyjnych systemu rynnowego i instalacji grzewczych.

Jeśli prace będą utrudnione z uwagi na mokre, śliskie bądź oblodzone pokrycie dachu, to kominiarz może odmówić nam wejścia na dach, a w sezonie grzewczym możemy zostać z usterką i nierozwiązanym problemem.

Przepisy i uwarunkowania prawne

Rodzaj stosowanych systemów komunikacji dachowej jest określany w każdym kraju odrębnie. W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, o stałe dojście do komina muszą zadbać właściciele domów o spadku dachu 25º lub większym. System komunikacji dachowej, w tym stopnie kominiarskie, podesty, jak i mocowania powinny być dopasowane do specyfiki systemu pokrycia dachowego oraz muszą być dopuszczone do użytku i spełniać obowiązujące normy PN-EN 516 oraz PN-EN 517.

System komunikacji dachowej do rąbka

RHEINZINK zaleca takie sposoby montażu stopni kominiarskich oraz podestów, które nie przebijają blachy i są mocowane za pomocą zacisków do rąbka stojącego. Prezentowany poniżej system jest zgodny z EN-516-1 i składa się ze wspornika lawy kominiarskiej oraz regulowanego uchwytu montowanego do rąbka w zakresie 05º - 50º spadku dachu.

Ława kominiarska jest wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminiowej malowanej proszkowo i występuje w standardowej szerokości 250 mm i długościach 670 / 1000 / 1340 / 2000 mm.  Podesty można łączyć w ciąg komunikacyjny, używając pojedynczych łączników lub profili blaszanych.

Takie rozwiązanie systemu jest sprawdzone na wielu rynkach, a mocowanie zapewnia swobodę ruchów termicznych blachy, bez dziurawienia pokrycia.

Katalog produktów​​​​​​​

Dobór podłoża

Mocowanie systemu komunikacji dachowej zalecamy wykonać z użyciem wzmocnionego systemu mocowania CLIPFIX®, który można stosować zarówno do podłoża z desek jak i odpowiednich płyt wiórowych (np. OSB z uprzednio położoną na nich matą VAPOZINC®). Poniżej przedstawiamy zalecane przez RHEINZINK rodzaje podłoża oraz odpowiadające nim Normy i przepisy.

Podkład z desek

Zalecane deski o szerokości ≤ 160 mm i grubości ≥ 24 mm

Podkład z płyt drewnopochodnych

Zalecana grubość ≥ 22 mm, maksymalna długość krawędzi 2,5 m, wyłącznie klejone klejami PMDI. Są to:

 • Płyty OSB/3 lub OSB/4 zgodnie z normą PN-EN 300 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Płyty P5 lub P7 zgodnie z normą PN-EN 312 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Sklejka zgodnie z normą PN-EN 636 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Płyty z drewna litego zgodnie z normą PN-EN 12775 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Drewno klejone warstwowo z fornirów zgodnie z normą PN-EN 14279+A1 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Podłoże z płyt cementowo-wiórowych zgodnie z PN-EN 633 jako materiał w wykonaniu B-s1-do lub A2-s1-d0

Zgodnie z normą Eurocode 1 (PN-EN 1991-1-4) obciążenia wywołane ssaniem wiatru określają właściwości podkonstrukcji, np.: grubość krokwi i deski, odstęp między podkładem drewnianym, a krokwiami oraz rodzaje środków mocujących.

Pobierz zalecenia konstrukcyjne

Strefy mocowania

Strefa łapek stałych i ruchomych

Przy pokryciach dachowych w trakcie projektowania należy uwzględnić zmiany długości (rozszerzanie i kurczenie się) materiału zależne od temperatury otoczenia. W szczególności przy takich detalach, jak:

 • przebicia,
 • krawędzie dachu,
 • kosze,
 • kalenice i wiatrownice
   

należy zastosować właściwe rozwiązania konstrukcyjne; tzn. pasy lub profile muszą być zamontowane w sposób umożliwiający pracę blachy.

Mocowanie komunikacji dachowej

Zaplanowanie systemów komunikacji dachowej powinno być określone w dokumentacji jak najwcześniej, gdyż w strefie mocowania tych elementów ilość mocowań (łapek) powinna być zwiększona. Należy przeprowadzić obliczenia statyczne.

Tabela obciążeń dla łapek CLIPFIX®

 • ilość łapek zależy od wysokości budynku i szerokości /grubości pasów blachy zgodnie z obciążeniami wg PN EN 1991-1-4
 • należy zawsze uwzględnić wartości obciążenia wiatrem wynikające ze strefy umiejscowienia budynku

RHEINZINK wspiera projektantów i konstruktorów niezbędnymi wytycznymi w zakresie zastosowania systemów pokryć dachowych i przygotowania dokumentacji projektowej. Przygotowane obok wytyczne są jednym z takich przykładów.

Także dla wykonawców oferujemy pomoc na budowie, pomagając wybrać optymalny sposób montażu w oparciu o dostępną dokumentacje projektową.

 

Wyślij projekt do konsultacji