Ochrona przed upadkiem z dachu od RHEINZINK

Przepisy dotyczące planowania, montażu i użytkowania

Temat ochrony przed upadkiem z dachu to niezliczona ilość przepisów i norm. Każdy architekt, pracodawca, właściciel nieruchomości itd., zobowiązany jest do zapewnienia osobom poruszającym się po dachu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę niebezpieczne cechy pracy, np. przy odśnieżaniu dachów, bardzo istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników staje się prawidłowy dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi przepisami zawartymi m.in. w PN-EN 795, PN-EN 516, PN-EN 517 oraz do zasięgnięcia informacji u producentów poszczególnych systemów bezpieczeństwa lub w zawodowych organizacjach, zrzeszeniach i związkach.

System do dachów na rąbek stojący

 • Bezinwazyjne mocowanie
 • Spełnia rolę mocowania i zarazem systemu chroniącego przed upadkiem z dachu
 • Sprawdzony system dla dachów RHEINZINK na rąbek stojący wedle PN-EN 795, klasa A2 oraz klasa C
 • Dopuszczony do obciążeń poprzez szczyt i okap
 • Możliwe bezinwazyjne przenoszenie ciężarów przez rąbki stojące

Firma INNOTECH oferuje we współpracy z firmą RHEINZINK opatentowany system ochrony i zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości / osunięciem się z dachu. System ten dedykowany jest dla dachów RHEINZINK na rąbek stojący i pozwala w przypadku upadku dekarza rozłożyć siły tak, aby siłę uderzenia przejęła konstrukcja, a nie pasy blachy. Obowiązujące wymogi wg normy PN-EN 795 są także spełniane częściowo także przez inne systemy, gdyż w tej normie jest opisywana tylko i wyłącznie nośność poszczególnych mocowań, a nie całej podkonstrukcji. Dlatego też zalecamy taki system, który uwzględnia maksymalne bezpieczeństwo.  

Wskazówki: kotwa dachowa dopuszczona jest do nachyleń dachu do 25°. Pasy blachy RHEINZINK mocować należy do nośnego podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Maksymalny odstęp między mocowaniami wynosi 35 cm.

Dobór podłoża

Mocowanie systemu chroniącego przezd osunięciem sie z dachu zalecamy wykonać z użyciem wzmocnionego systemu mocowania CLIPFIX®, który można stosować zarówno do podłoża z desek jak i odpowiednich płyt wiórowych (np. OSB z uprzednio położoną na nich matą VAPOZINC®). Poniżej przedstawiamy zalecane przez RHEINZINK rodzaje podłoża oraz odpowiadające nim Normy i przepisy.

Podkład z desek

Zalecane deski o szerokości ≤ 160 mm i grubości ≥ 24 mm

Podkład z płyt drewnopochodnych

Zalecana grubość ≥ 22 mm, maksymalna długość krawędzi 2,5 m, wyłącznie klejone klejami PMDI. Są to:

 • Płyty OSB/3 lub OSB/4 zgodnie z normą PN-EN 300 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Płyty P5 lub P7 zgodnie z normą PN-EN 312 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Sklejka zgodnie z normą PN-EN 636 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Płyty z drewna litego zgodnie z normą PN-EN 12775 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Drewno klejone warstwowo z fornirów zgodnie z normą PN-EN 14279+A1 lub ogólnymi wymaganiami technicznymi
 • Podłoże z płyt cementowo-wiórowych zgodnie z PN-EN 633 jako materiał w wykonaniu B-s1-do lub A2-s1-d0

Zgodnie z normą Eurocode 1 (PN-EN 1991-1-4) obciążenia wywołane ssaniem wiatru określają właściwości podkonstrukcji, np.: grubość krokwi i deski, odstęp między podkładem drewnianym, a krokwiami oraz rodzaje środków mocujących.

Pobierz zalecenia konstrukcyjne

Strefy mocowania

Strefa łapek stałych i ruchomych

Przy pokryciach dachowych w trakcie projektowania należy uwzględnić zmiany długości (rozszerzanie i kurczenie się) materiału zależne od temperatury otoczenia. W szczególności przy takich detalach, jak:

 • przebicia,
 • krawędzie dachu,
 • kosze,
 • kalenice i wiatrownice
   

należy zastosować właściwe rozwiązania konstrukcyjne; tzn. pasy lub profile muszą być zamontowane w sposób umożliwiający pracę blachy.

Mocowanie komunikacji dachowej i płotków przeciwśniegowych

Zaplanowanie systemów komunikacji dachowej lub płotków przeciwśniegowych powinno być określona w dokumentacji jak najwcześnej, gdyż w strefie mocowania tych elementów ilość mocowań (łapek stałych) powinna być zwiększona.

Tabela obciążeń dla łapek CLIPFIX®

 • ilość łapek zależy od wysokości budynku i szerokości /grubości pasów blachy zgodnie z obciążeniami wg PN EN 1991-1-4
 • należy zawsze uwzględnić wartości obciążenia wiatrem wynikające ze strefy umiejscowienia budynku

RHEINZINK wspiera projektantów i konstruktorów niezbędnymi wytycznymi w zakresie zastosowania systemów pokryć dachowych i przygotowania dokumentacji projektowej. Przygotowane obok wytyczne są jednym z takich przykładów.

Także dla wykonawców oferujemy pomoc na budowie, pomagając wybrać optymalny sposób montażu w oparciu o dostępną dokumentacje projektową.

 

Wyślij projekt do konsultacji

 

System do dachów na listwę zatrzaskową Klick

Idealnym rozwiązaniem dla systemu zatrzaskowych listew RHEINZINK Klick to produkt firmy Pohl. W konstrukcję wkręcana jest rura ze stali szlachetnej wraz z oczkiem. Następnie następuje odkręcenie (poluzowanie) Secupoint. Na oczko nakładana jest  odpowiednio dobrana i dopasowana zaślepka i następuje ponowne, tym razem już końcowe dokręcenie systemu ochronnego Secupoint do podkonstrukcji. Ostatnią czynnością którą należy wykonać to odpowiednie uszczelnienie otworu mocowania systemu Secupoint. Uszczelnienie następuję poprzez założenie obejmy z EPDM.

Secupoint® spełnia normy DIN EN 795, Klasa A + B + C.

Szczegółowe informacje dotyczące montażu, raportów kontrolnych oraz warunków dostaw otrzymacie Państwo bezpośrednio w firmie Pohl.

Haki bezpieczeństwa

Haki bezpieczeństwa oraz kotwy dachowe mocowane są do przenoszącej obciążania podkonstrukcji muszą wytrzymywać również obciążenia dynamiczne, tzw. siły "szarpiące". Dlatego penetracja pokrycia dachowego RHEINZINK jest nieunikniona.

Systemy haków bezpieczeństwa, które sprawdziły się w systemach pokryć dachowych RHEINZINK składają się z dwóch, mocno połączonych ze sobą płyt z odlewanego aluminium z uszczelką EPDM, które przy pomocy wkrętów ze stali szlachetnej są mocowane bezpośrednio do konstrukcji dachu.

Blacha jest wycinana w odpowiednim miejscu i w taki sposób, by gwarantować możliwość ruchów termicznych blachy, wynikających z różnicy temperatury.

System HEUEL jest jednym z takich systemów dostosowanych do przymocowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) lub zbiorowej (ŚOZ), np. drabin dekarskich czy uprzęży.

Szczegółowe informacje, instrukcje montażu, raporty z testów, a także warunki dostawy i ceny są dostępne bezpośrednio w Heuel.

Wsparcie RHEINZINK. Od koncepcji po realizacje

RHEINZINK wspiera projektantów i konstruktorów niezbędnymi wytycznymi w zakresie zastosowania systemów pokryć dachowych i przygotowania dokumentacji projektowej. Dla wykonawców oferujemy także szkolenia i pomoc na budowie, pomagając wybrać optymalny sposób montażu w oparciu o dostępną dokumentację projektową.

Skontaktuj się z nami  Wyślij projekt do konsultacji